Nota de Informare

Către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity România, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced EUR administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

SAI Erste, în calitate de administrator al FDI menționate mai sus, anunță următoarele modificări intervenite în cadrul documentației, ca urmare a: (i) specificului activității de distribuție prestate de către Banca Comercială Română și (ii) deciziei administratorului de a introduce în cadrul locurilor de tranzacționare a burselor din state terțe.

 

În sensul celor de mai sus, au intervenit următoarele modificări:

  • Se introduce noțiunea de „documente de subscriere” în loc de „cerere de subscriere / declarație de adeziune”;
  • Se reiterează obligația investitorilor de actualizare a datelor personale;
  • Se introduce dreptul SAI Erste de a refuza inițierea relațiilor de afaceri în condițiile în care investitorii nu furnizează informațiile obligatorii solicitate conform reglementărilor aplicabile;
  • Se introduce obligația investitorilor ca la efectuarea plății prin transfer din cont curent, în vederea identificării acestuia, să completeze la rubrica “Detalii” a ordinului de plată codul propriu numeric personal respectiv codul unic de înregistrare;
  • Se introduc în ceea ce privește bursele din state terțe: (i) identificarea acestora; (ii) limitele maxime ale investițiilor; (iii) actualizarea politicii de investiții în acest sens;
  • Instrumentele financiare care se vor negocia pe piețe terțe: (i) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare; (ii) titluri de participare la O.P.C.V.M. și (iii) instrumente financiare derivate admise la cota oficială a uneia din următoarele burse din țări terțe care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului. Pietele terțe sunt: (i) New York Stock Exchange – NYSE; (ii) Nasdaq Stock Market – NASDAQ; (iii) London Stock Exchange; (iv) SIX Swiss Exchange;
  • Se actualizează denumirea Ghidului European privind O.P.C.V.M.-urile tranzacţionabile de tip ETF şi alte aspecte legate de O.P.C.V.M.-uri;
  • Se actualizează capitolul Factori de Risc conform regulilor interne ale companiei și se introduc factori de risc ca riscul de retrogradare și riscul de majorare a diferenţialului de dobândă;
  • Se actualizează prevederile cu privire la distribuirea titlurilor de participare conform reglementărilor.

 

Conform reglementărilor în vigoare, modificările vor intra în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările mentionate mai sus au dreptul să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.

 

SAI Erste Asset Management SA
Alina Matei – Director Executiv
SAI Erste Asset Management SA, Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro

ERSTE LIQUIDITY RON

PDF (596 KB) 8.3.2021
PDF (455 KB) 8.3.2021
PDF (253 KB) 8.3.2021

ERSTE BOND FLEXIBLE RON

PDF (609 KB) 8.3.2021
PDF (470 KB) 8.3.2021
PDF (253 KB) 8.3.2021

ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR

PDF (586 KB) 8.3.2021
PDF (482 KB) 8.3.2021
PDF (277 KB) 8.3.2021

ERSTE BALANCED RON

PDF (568 KB) 8.3.2021
PDF (507 KB) 8.3.2021
PDF (274 KB) 8.3.2021

ERSTE EQUITY ROMANIA

PDF (552 KB) 8.3.2021
PDF (504 KB) 8.3.2021
PDF (252 KB) 8.3.2021

YOU INVEST BALANCED EUR

PDF (535 KB) 8.3.2021
PDF (491 KB) 8.3.2021
PDF (195 KB) 8.3.2021

YOU INVEST ACTIVE RON

PDF (522 KB) 8.3.2021
PDF (485 KB) 8.3.2021
PDF (195 KB) 8.3.2021

YOU INVEST ACTIVE EUR

PDF (512 KB) 8.3.2021
PDF (487 KB) 8.3.2021
PDF (194 KB) 8.3.2021