Obligațiile fiscale ale investitorilor

Precizări generale privind impozitarea

  • Impozitul pe venit aplicat persoanelor fizice pe câştigurile obţinute din transferul titlurilor de participare este de 10%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor.
  • Impozitul pe venit aplicat persoanelor fizice pe câştigurile obţinute din transferul titlurilor de participare marcate până la data de 31.12.2017 este de 16%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor (conform Codului Fiscal, începând cu data de 01.07.2010).
  • Câştigul net/pierderea netă anuală înregistrată în urma răscumpărării titlurilor de participare, respectiv impozitul anual datorat în urma acestor tranzacţii, se determină doar în baza declaraţiei ANUALE depuse de contribuabil (Începând cu 01.01.2013).

Fişa de portofoliu

Fişa de portofoliu este documentul prevăzut de legislaţia în vigoare şi care este transmis investitorilor pe e-mail*, împreună cu instrucțiuni privind paşii de urmat.
Acest document se eliberează în mod obligatoriu în condiţiile în care în anul calendaristic anterior s-au efectuat operaţiuni de răscumparare.

*Erste AM nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele modificări care nu au fost notificate.

 

Fişa de portofoliu conţine Căştigul/Pierderea realizată pentru perioada de raportare.

Calculul căştigului/pierderii se realizează ca:

- diferenţă între (i) preţul de răscumpărare şi (ii) preţul de cumpărare/subscriere, neţinând cont de perioada deţinerii.

(i) Preţul de răscumpărare este preţul cuvenit investitorului la retragerea (totală sau parţială) din fond.

(ii) Preţul de cumpărare/subscriere este preţul plătit pentru achiziţionarea unităţilor de fond respective.

 

Calculul câştigului se face conform Codului Fiscal, cap.5. “Art. 94. (1) Câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate şi cele reglementate la alin. (2) - (6), reprezintă diferența pozitivă/negativă realizată între valoarea de înstrăinare/prețul de vânzare și valoarea lor fiscală, după caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzacției și costuri legate de transferul de proprietate aferente împrumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative.”

Răscumpararea titlurilor de participare deţinute de un investitor la un fond deschis de investiţii se va face pe baza metodei F.I.F.O. (primul intrat, primul ieşit), conform normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordin nr. 3483/2008

Istoric impozitare

1. Perioada 01.01.2009 - 31.12.2009: câştigul obţinut din transferul titlurilor de participare a fost scutit de impozitare.

2. Perioada 01.01.2010 - 30.06.2010:

  • dacă perioada de deţinere a titlurilor de participare era de sub 1 an, impozitul perceput era de 16% , din care 1% era reţinut de societatea de administrare;
  • dacă perioada de deţinere era de peste 1 an, impozitul perceput a fost de 1% reţinut de societatea de administrare.

3. Perioada 30.06.2010 – 31.12.2017: pentru câştigul obţinut din transferul titlurilor de participare marcat până la 31.12.2017, impozitul perceput era de 16%

Contactează-ne

Ai întrebări sau dorești mai multe informații?

Un expert Erste Asset Management este bucuros să îți răspundă.

Te-ar mai putea interesa și:

Disclaimer

Acesta este un material publicitar. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI), înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA.