Dacă plănuiești să devii investitor, iată câteva informații importante de care trebuie să ții cont! 

Ce se întâmplă cu banii când investesc?

Fondurile de investiţii reprezintă o soluţie de investire a capitalului. Având în vedere faptul că banii investiţi aparţin clienţilor care trebuie să primească o serie de informaţii detaliate, titlurile de participare sunt oferite spre vânzare de angajaţi cu experienţă din bancă.

Iată care sunt părţile implicate în procesul de investiţie:

Grafic:Diagrama ilustrativă a părţilor implicate in achiziţionarea titlurilor de participare

Cum cumpăr titluri de participare?

A. La sucursalele distribuitorului BCR

1

Deschideţi un cont curent la o unitate BCR din ţară.

2

Completaţi documentele de subscriere (declaraţie de adeziune pentru prima subscriere şi cerere de subscriere) împreună cu operatorul de la ghişeu. Prima operaţiune de subscriere pentru fiecare fond de investiţii în parte se întocmeşte doar la sediul distribuitorului.

3

La finalizarea documentelor menţionate mai sus, suma precizată de d-voastra va fi retrasă din contul curent.

Subscrieri ulterioare: În cazul în care aveţi bifat pe declaraţia de adeziune varianta de subscriere directă, pentru subscrieri ulterioare nu mai trebuie întocmită cererea de subscriere. Este suficient să viraţi suma de bani în contul fondului ales, iar societatea de administrare va emite titlurile de participare aferente sumei transferate.

B. La sediul Erste Asset Management 

1

Se completează documentele de subscriere (declaraţie de adeziune pentru prima subscriere şi cerere de subscriere) împreună cu reprezentantul SAI Erste Asset Management SA. Prima operaţiune de subscriere pentru fiecare fond de investiţii în parte se întocmeşte doar la sediul distribuitorului/în prezenţa reprezentanţilor SAI Erste Asset Management SA.

2

Viraţi suma de bani din contul d-voastră curent în contul fondului ales. Viramentul poate fi realizat prin ordin de plată, internet banking sau standing order. În cazul ordinului de plată, la “Beneficiar” se completează numele fondului, la “IBAN beneficiar” se completează contul IBAN al fondului indicat în lista (*) de mai jos, iar la “Detalii plată” se completează “Subscriere fond Denumirea fondului, Nume plătitor, CNP/CUI plătitor ”

3

În cazul în care aveţi bifat pe declaraţia de adeziune varianta de subscriere directă, pentru subscrieri ulterioare nu mai trebuie întocmită cererea de subscriere. Este suficient să viraţi suma de bani în contul fondului ales, iar societatea de administrare va emite titlurile de participare aferente sumei transferate.

(*) Conturile colectoare ale fondurilor pentru distribuţia prin intermediul SAI Erste Asset Management SA sunt: 

Fonduri denominate în RON

 • ERSTE Money Market RON - Cont IBAN în RON: RO73 RNCB 0090 1280 9372 0005
 • ERSTE Bond Flexible RON  - Cont IBAN în RON: RO47 RNCB 0090 0928 8537 0513
 • ERSTE Balanced RON - Cont IBAN în RON: RO47 RNCB 0090 0928 8647 0299
 • ERSTE Equity Romania - Cont IBAN în RON: RO50 RNCB 0090 0928 8661 0313
 • YOU INVEST Solid RON - Cont IBAN în RON: RO27 RNCB 0090 1405 3403 0003
 • YOU INVEST Balanced RON - Cont IBAN în RON: IBAN RO63 RNCB 0090 1405 1585 0003
 • YOU INVEST Active RON - Cont IBAN în RON: RO79 RNCB 0090 0935 0331 0571

Fonduri denominate în EUR

 • ERSTE Bond Flexible Romania EUR - Cont IBAN în EUR: RO25 RNCB 0090 1342 7121 0004
 • YOU INVEST Solid EUR - Cont IBAN în EUR: RO85 RNCB 0090 1405 1778 0004
 • YOU INVEST Balanced EUR - Cont IBAN în EUR: RO78 RNCB 0090 1342 7112 0004
 • YOU INVEST Active EUR - Cont IBAN în EUR: RO06 RNCB 0090 1342 7062 0004

Documente necesare pentru subscriere:

Investitorii persoane fizice rezidente: CI/paşaport

Investitorii persoane fizice nerezidente: paşaportul (excepţie pentru nerezidenţi, cetăţeni ai statelor membre UE: paşaportul sau alt act de identitate cu care se legitimează în ţara de rezidenţă.)

Investitorii persoane juridice: se anexează la Declaraţia de Adeziune o copie legalizată a unui document care să ateste calitatea de reprezentant legal în vederea semnării Declaraţiei de Adeziune sau, după caz, o Procură în formă autentică prin care reprezentantul legal numeşte persoana împuternicită să semneze Declaraţia de Adeziune si sa efectueze operaţiuni cu unităţi de fond. Alte documente solicitate:

 • copie Certificat de înregistrare
 • copie act de identitate reprezentant legal
 • extras Registrul Comerţului
 • copie Act Constitutiv/contractul de societate şi statutul

Cum răscumpăr titlurile de participare?

 • Răscumpărarea titlurilor de participare se poate realiza doar la sucursalele distribuitorului BCR sau la sediul SAI Erste Asset Management SA.
 • Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parţial, titlurile de participare deţinute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puţin de 1 titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeaşi ocazie, va fi răscumpărată automat şi fracţiunea reziduală.
 • Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.
 • Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unităţile distribuitorilor vor efectua plata răscumpărărilor numai la primirea instrucţiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE.
 • Nu se efectuează plăţi în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.

Te-ar mai putea interesa și:

Disclaimer

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA.

FDI ERSTE LIQUIDITY RON (fostul ERSTE MONEY MARKET RON), Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400079; FDI ERSTE BOND FLEXIBLE RON, Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039; FDI ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR / 400081; FDI ERSTE BALANCED RON, Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400002; FDI ERSTE EQUITY ROMANIA, Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400024; FDI YOU INVEST Solid RON, Autorizaţia ASF nr. A/21/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400087; FDI YOU INVEST Balanced RON, Autorizaţia ASF nr. A/23/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400089; FDI YOU INVEST Active RON, Decizia CNVM nr. 1870/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400042; FDI YOU INVEST Solid EUR, Autorizaţia ASF nr. A/22/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400088; FDI YOU INVEST Balanced EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 370/ 2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400082; FDI YOU INVEST Active EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 369/2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/ 400083.

SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028, Bld. Aviatorilor, nr. 92, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro

Depozitar: BCR SA