Cum investesc

Dacă plănuiești să devii investitor, iată câteva informații importante de care trebuie să ții cont! 

Ce se întâmplă cu banii când investesc?

Fondurile de investiţii reprezintă o soluţie de investire a capitalului. Având în vedere faptul că banii investiţi aparţin clienţilor care trebuie să primească o serie de informaţii detaliate, titlurile de participare sunt oferite spre vânzare de angajaţi cu experienţă din bancă.

Iată care sunt părţile implicate în procesul de investiţie:

Cum cumpăr titluri de participare?

A. La sucursalele distribuitorului BCR

1

Deschideţi un cont curent la o unitate BCR din ţară.

2

Completaţi documentele de subscriere împreună cu operatorul de la ghişeu. Prima operaţiune de subscriere pentru fiecare fond de investiţii în parte se întocmeşte doar la sediul distribuitorului.

3

La finalizarea documentelor menţionate mai sus, suma precizată de d-voastra va fi retrasă din contul curent.

Subscrieri ulterioare: În cazul în care aveţi bifat pe declaraţia de adeziune varianta de subscriere directă, pentru subscrieri ulterioare nu mai trebuie întocmită cererea de subscriere. Este suficient să viraţi suma de bani în contul fondului ales, iar societatea de administrare va emite titlurile de participare aferente sumei transferate.

B. La sediul Erste Asset Management 

1

Se completează documentele de subscriere (declaraţie de adeziune pentru prima subscriere şi cerere de subscriere) împreună cu reprezentantul SAI Erste Asset Management SA. Prima operaţiune de subscriere pentru fiecare fond de investiţii în parte se întocmeşte doar la sediul distribuitorului/în prezenţa reprezentanţilor SAI Erste Asset Management SA.

2

Viraţi suma de bani din contul d-voastră curent în contul fondului ales. Viramentul poate fi realizat prin ordin de plată, internet banking sau standing order. În cazul ordinului de plată, la “Beneficiar” se completează numele fondului, la “IBAN beneficiar” se completează contul IBAN al fondului indicat în lista (*) de mai jos, iar la “Detalii plată” se completează “Subscriere fond Denumirea fondului, Nume plătitor, CNP/CUI plătitor ”

3

În cazul în care aveţi bifat pe declaraţia de adeziune varianta de subscriere directă, pentru subscrieri ulterioare nu mai trebuie întocmită cererea de subscriere. Este suficient să viraţi suma de bani în contul fondului ales, iar societatea de administrare va emite titlurile de participare aferente sumei transferate.

(*) Conturile colectoare ale fondurilor pentru distribuţia prin intermediul SAI Erste Asset Management SA sunt: 

Fonduri denominate în RON

 • ERSTE Liquidity RON - Cont IBAN în RON: RO73 RNCB 0090 1280 9372 0005
 • ERSTE Bond Flexible RON  - Cont IBAN în RON: RO47 RNCB 0090 0928 8537 0513
 • ERSTE Balanced RON - Cont IBAN în RON: RO47 RNCB 0090 0928 8647 0299
 • ERSTE Equity Romania - Cont IBAN în RON: RO50 RNCB 0090 0928 8661 0313
 • ERSTE MIX PRUDENT RON - Cont IBAN în RON: RO79 RNCB 0090 0935 0331 0571

Fonduri denominate în EUR

 • ERSTE Liquidity EUR - Cont IBAN în EUR: RO72 RNCB 0092 1751 3238 0003
 • ERSTE Bond Flexible Romania EUR - Cont IBAN în EUR: RO25 RNCB 0090 1342 7121 0004
 • ERSTE MIX PRUDENT EURO - Cont IBAN în EUR: RO78 RNCB 0090 1342 7112 0004
 • YOU INVEST Active EUR - Cont IBAN în EUR: RO06 RNCB 0090 1342 7062 0004

Documente necesare pentru subscriere:

Investitorii persoane fizice rezidente: CI/paşaport

Investitorii persoane fizice nerezidente: paşaportul (excepţie pentru nerezidenţi, cetăţeni ai statelor membre UE: paşaportul sau alt act de identitate cu care se legitimează în ţara de rezidenţă.)

Investitorii persoane juridice: se anexează la Declaraţia de Adeziune o copie legalizată a unui document care să ateste calitatea de reprezentant legal în vederea semnării Declaraţiei de Adeziune sau, după caz, o Procură în formă autentică prin care reprezentantul legal numeşte persoana împuternicită să semneze Declaraţia de Adeziune si sa efectueze operaţiuni cu unităţi de fond. Alte documente solicitate:

 • copie Certificat de înregistrare
 • copie act de identitate reprezentant legal
 • extras Registrul Comerţului
 • copie Act Constitutiv/contractul de societate şi statutul

Cum răscumpăr titlurile de participare?

 • Răscumpărarea titlurilor de participare se poate realiza doar la sucursalele distribuitorului BCR sau la sediul SAI Erste Asset Management SA.
 • Investitorii au dreptul de a răscumpăra oricând, integral sau parţial, titlurile de participare deţinute. În cazul în care, ca urmare a unei Cereri de răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puţin de 1 titlu de participare, în mod obligatoriu, cu aceeaşi ocazie, va fi răscumpărată automat şi fracţiunea reziduală.
 • Cererea de răscumpărare, odată depusă la sediile distribuitorilor sau la sediul SAI ERSTE, după caz, este irevocabilă.
 • Pe baza Cererii de răscumpărare, SAI ERSTE calculează suma cuvenită investitorului, iar unităţile distribuitorilor vor efectua plata răscumpărărilor numai la primirea instrucţiunilor corespunzătoare de la SAI ERSTE.
 • Nu se efectuează plăţi în numerar la sediul SAI ERSTE sau la sediile distribuitorilor.

Contractul de prestări servicii de investiții

Începând cu luna ianuarie a anului 2019, odată cu finalizarea perioadei tranzitorii aferente implementării dispozițiilor Legii nr. 126 / 2018 privind piețele de instrumente financiare, distribuția de titluri de participare efectuată prin intermediul distribuitorului autorizat Banca Comercială Română S.A. (BCR) va reprezenta un serviciu de investiții. Astfel, activitatea de distribuiție va fi efectuată de către Banca Comercială Română cu îndeplinirea suplimentară a tuturor normelor și condițiilor care guvernează activitatea BCR, în calitate de instituție de credit ce prestează servicii și activități de investiții.

În sensul celor de mai sus, în cazul în care investitorii aleg să efectueze operațiuni de subscriere/răscumpărare prin intermediul distribuitorului BCR, ei vor semna un contract de prestări servicii de investiții (Contractul). Părțile semnatare ale Contractului pot fi atât persoane fizice cât și juridice.

Obiectul contractului este prestarea de servicii și activități de investiții (tranzacționare în numele clienților), dar și servicii auxiliare (păstrarea instrumentelor în custodie).

Termenii și condițiile Contractului vor fi stabilite de către BCR cu fiecare investitor în parte, cu respectarea legislației care reglementează prestarea de servicii și activități de investiții.

Detalii cu privire la modul în care se derulează acest proces sunt publicate pe site-ul SAI Erste Asset Management S.A.

Contractul mai contine și dispoziții referitoare:

 • comisioanele aplicabile fiecărui serviciu și modalități de plată
 • transmiterea notificărilor între părți
 • costuri ex ante
 • clasificarea MIFID a clientului
 • împuterniciți
 • înregistrarea convorbirilor și păstrarea înregistrărilor
 • transmiterea ordinelor/comunicărilor între banca și investitori: telefon, hârtie, email
 • obligațiile părților
 • decontarea tranzacțiilor
 • tranzacționare prin internet
 • declarații legale

Documentația Contractuală conține:

 • contractul
 • cereri de deschidere cont pentru: piețe bursiere, obligațiuni, titluri de stat, unități de fond, depozite structurate
 • comisioanele aferente piețelor bursiere, obligațiunilor, titlurilor de stat și unităților de fond
 • termenii și condițiile de derulare a serviciilor
 • pachetul informativ MIFID

Procesul de semnare a contractului se derulează printr-o aplicație informatică după cum urmează:

 • este selectat clientul (care trebuie să aibă conturi curente în BCR), iar datele sale sunt preluate din sistemul informatic al BCR
 • se introduc informațiile obligatorii solicitate de aplicație (cont curent în BCR, împuterniciți, adresa de email, investitor compensat, cod LEI pentru PJ, tipurile de  instrumente financiare pe care le va tranzacționa)
 • după printarea și semnarea contractului se face încărcarea contractului scanat în aplicație
 • tranzacționarea unităților de fond se poate face imediat; tranzacționarea celorlalte produse se poate face după deschiderea conturilor în aplicațiile de tranzactionare
 • contractele sunt arhivate cu cod de bare

Te-ar mai putea interesa și:

Ce este un fond?

Obligații fiscale

Soluții de investiții

Disclaimer

Acesta este un material publicitar. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi Prospectul de emisiune şi Documentul cu informații esențiale, înainte de a investi în acest fond. Prospectul de emisiune şi Documentul cu informații esențiale sunt disponibile în limbile română și engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române S.A. şi de la sediul S.A.I. Erste Asset Management S.A.