Procesul investițional

Erste Asset Management administrează un capital de peste 5 miliarde de lei, în fonduri de investiţii deschise oricărei persoane. Echipa Erste AM, compusă exclusiv din experți români de anvergură, este membră Erste Group, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est.

Întreg procesul investiţional se bazează pe următoarele principii:

Diverse categorii de active, de exemplu acţiuni, obligaţiuni, mărfuri, etc., necesită metode şi modele de evaluare variate. Principalele abordări aplicate de Erste AM:

Cea mai bună execuţie a ordinelor (Best Execution)

Conceptul de “Best execution” se referă la cea mai bună execuţie a ordinelor plasate şi implică un anumit standard de calitate aplicat de către Erste AM în cadrul procesului investiţional.

Avem propriul nostru loc trading desk, aflat în cadrul Departamentului de investiţii. În plus, tranzacţiile sunt realizate direct de administratorii de fonduri din cadrul Erste AM. Erste AM respectă prevederile celei mai bune execuţii a ordinelor stabilite în Directiva UE privind pieţele de instrumente financiare (Directiva MiFID).

Principii de remunerare

În conformitate cu prevederile legale aplicabile remunerarii, Erste AM  va respecta următoarele principii: 

1. Sistemul de remunerare implementat de Erste AM promovează un management corect şi eficient al riscului şi nu încurajează asumarea de riscuri ce depăşesc nivelurile tolerate.

2. Politica de remunerare a Erste AM este redactată în conformitate cu reglementările aplicabile în materie si strategia grupului Erste Asset Management, luând în considerare standardele Erste AM şi ale entităţilor administrate (portofolii colective sau individuale de investiţii), în vederea evitării conflictelor de interese.

3. În cadrul evaluării performanţei, Erste AM se asigură că procesul de evaluare se bazează pe o performanţă pe termen lung şi că plata efectivă a componentelor legate de performanţă ale remunerării se întinde pe o perioadă ce ţine cont de riscurile existente.

4. Personalul angajat în funcţii de control este compensat independent de rezultatele activităţii Erste AM. Autoritatea adecvată şi remuneraţia acestor angajaţi este determinată pe baza realizării obiectivelor proprii, neţinând cont de rezultatele zonei pe care o monitorizează.

În ceea ce priveste includerea riscurilor legate de durabilitate în Politica de Remunerare implementată la nivelul SAI Erste, se acordă o atenție deosebită neîncurajării asumării excesive de riscuri legate de durabilitate și asigurării existenței unei legături între structura de remunerare și performanța ponderată la riscuri. 

Politica privind exercitare dreptului de vot

A. Principii generale


Pentru a crea valoare pe termen lung si pentru a asigura o performanta sustenabila, SAI Erste sustine principiile de guvernanta corporativa si responsabilitate sociala. In acest sens, SAI Erste isi indeplineste rolul de actionar in exercitarea dreptului de vot aferent instrumentelor financiare aflate in portofoliile administrate, in conformitate cu strategia de investitii a fiecarui portfofoliu in parte, si in beneficiul exclusiv al investitorilor, in scopul maximizarii valorii investitiilor.
Dreptul la vot si analiza practicilor de guvernanta corporativa pentru companiile unde SAI Erste investeste in numele portofoliilor administrate, reprezinta factori importanti in cadrul procesului de administrare a activelor. Votul este exercitat in interesul exclusiv a investitorilor in portofoliile administrate si in scopul maximizarii valorii investitiilor.
Exercitarea dreptului de vot este realizata in cadrul Directiei Investitii, sub coordonarea membrilor Directoratului. In activitatea de exercitare a drepturilor de vot, angajatii Directiei Investitii vor respecta regulile stabilite prin prezenta politica precum si reglementarile in vigoare pentru a actiona/face propuneri intotdeauna în cel mai bun interes al investitorilor, in conformitate cu obiectivele, strategia de investitii si a limitelor de risc aferente fiecarui portofoliu.
La nivelul Directiei Investitii se va face monitorizarea evenimentelor corporatiste care au loc la nivelul societatilor din portofoliile administrate. prin colectarea informatiile comunicate de societate, necesare fundamentarii propunerii de vot.
Se interzice cu desavarsire obtinerea de catre angajatii SAI Erste sau de catre SAI Erste a oricarui fel de avantaj din exercitarea dreotului de vot.
In chestiunile curente, care nu au impact material asupra intereselor actionarilor, respectiv investitorilor, SAI Erste se va abtine in general de la vot. In cazurile in care SAI Erste apreciaza ca este in interesul investitorilor sa voteze pentru / impotriva unei propuneri supusa votului, va actiona in consecinta.
Pentru evaluarea propunerii de exercitare a dreptului de vot, angajatii Directiei Investitii vor urmari, fara a se limita la:
• deciziile supuse votului
• relevanta deciziilor supuse votului pentru fiecare portofoliu
• impactul asupra profitabilitatii societatii
• impactul asupra patrimoniului societatii
• impactul asupra modului in care societatea este guvernata
• analiza cost / beneficiu pentru exercitarea dreptului de vot

B. Modalitatea exercitarii dreptului de vot


Ca regula generala, SAI Erste exercita drepturile de vot in mod direct, astfel:
• utilizand votul electronic sau prin corespondenta,
• prin reprezentare in cadrul adunarilor generale a actionarilor. In anumite situatii, exercitarea dreptului de vot poate implica dificultati, precum: cerinta de exercitare a votului in persoana sau diverse solicitari care fac dificila exprimarea votului prin corespondenta. In astfel de situatii, SAI Erste va evalua beneficiile exercitarii votului in raport cu costurile asociate.
Votul poate fi exercitat si prin procura (SAI Erste poate decide sa imputerniceasca o terta parte in acest sens), cu obligatia madatarului de a vota conform instructiunilor date de catre SAI Erste. SAI Erste se va asigura ca respectivul tert va exericita acest drept de vot in acord cu instructiunile date.
SAI Erste va pastra o evidenta a modului de exercitare a drepturilor de vot pentru o perioada de cel putin 5 ani.

3. Principiile politicii de vot adoptate de catre SAI Erste
SAI Erste sustine principiile de guvernanta corporativa in cadrul societatilor cotate, precum si evolutia acestora, care contribuie la crearea de valoare pe termen lung pentru actionari. Angajatii Directiei Investitii analizeaza fiecare propunere de vot /rezolutie supusa votului, urmarind ca in baza informatiilor disponibile sa faca propunerea care serveste cel mai bine intereselor investitorilor portofoliilor administrate de SAI Erste.
Principiile de vot enuntate mai jos vizeaza cele mai importante rezolutii supuse votului in cadrul adunarilor generale, considerate a avea un impact material asupra actionarilor, respectiv investitorilor:
1. Drepturile actionarilor: SAI Erste sustine tratamentul egal al actionarilor, conform principiului „o actiune – un vot” si se va opune oricarei masuri avand drept scop limitare drepturilor actionarilor.
2. Raportul anual si situatiile financiare: Situatiile financiare trebuie sa reflecte cu maxima transparenta pozitia financiara a societatii. In cazul in care calitatea informatiilor este nesatisfacatoare, SAI Erste se va abtine de la vot sau va vota impotriva aprobarii situatiilor financiare ale societatii.
3. Numirea auditorului financiar: SAI Erste acorda atentie independentei auditorului financiar; in situatia in care SAI Erste are rezerve in privinta independentei auditorului, va vota impotriva numirii acestuia.
4. Consiliul de administratie / Consiliul de supraveghere: SAI Erste va sustine un Consiliul de administratie care sa contina un numar suficient de membri independenti, care sa asigure protectia intereselor actionarilor; de asemneasea, politica de remunerare a administratorilor trebuie sa fie direct legata de performanta pe termen lung a companiei si sa fie in concordanta cu responsabilitatile administratorilor si situatia financiara a societii;
5. Politica de remunerare: Politica de remunerare promovata de comitetul de renumerare trebuie sa tina cont de situatia specifica a companiei, de referintele din industrie, in concordanta cu strategia si performanta pe termen lung a societatii. Informatiile referitoare la remunerarea fixa si variabila a conducatorilor trebuie sa fie explicita, in concordanta cu strategia si performanta pe termen lung a societatii si in limitele standardelor de piata.
6. Structura capitalului societatii: Majorarile de capital social trebuie sa prevada dreptul de premptiune pentru actionarii existenti; in cazul in care emisiunea de noi actiuni se face fara drept de preemptiune, este necesara motivarea din partea conducerii societatii, iar operatiunea nu trebuie sa conduca la o diluare semnificativa a pozitiei actionarilor existenti. SAI Erste va vota in favoarea majorarilor de capital social doar in masura in care acestea servesc dezvoltarii pe termen lung a societatii. In ceea ce priveste programele de rascumparare a actiunilor proprii de catre societate, SAI Erste va vota in favoarea lor doar daca acestea corespund celui mai bun interes al actionarilor societatii.
7. Fuziuni si achizitii: SAI Erste va evalua beneficiile potentialelor fuziuni si achizitii in mod individual. SAI Erste va vota in favoarea acestor tranzactii daca sunt respectate urmatoarele conditii:
• Pretul tranzactiei reflecta corect valoarea companiei
• Tranzactia propusa contribuie la crearea de valoare pentru actionari
• In situatia in care tranzactia implica companii afiliate, conducerea societatii sa poata demonstra ca aceasta nu afecteaza interesul actionarilor
8. Prevenirea conflictelor de interese: Toate deciziile privind exercitarea drepturilor de vot vor fi luate in cel mai bun interes al investitorilor portofoliilor administrate de catre SAI Erste. In scopul evitarii oricarui conflict de interese, SAI Erste se va abtine in general de la exercitarea drepturilor de vot, in cazul in care societatea in cauza este o entitate afiliata Grupului Erste.
9. Disponibilitatea politicii: Politica privind exercitarea dreptului de vot pentru portofoliile administrate de catre SAI Erste va fi adusa la cunostinta investitorilor prin publicarea acesteia pe pagina oficiala de internet a SAI Erste, documentul fiind revizuit periodic..
10. Detaliile actiunilor intreprinse in baza prezentei politici vor fi puse la dispozitia detinatorilor de titluri de participare gratuit si la cererea acestora.
 

Politica de implicare si principiile privind exercitarea drepturilor de vot pentru fondurile de investitii administrate

Detalii privind politica de implicare si principiile privind exercitarea drepturilor de vot pentru fondurile de investitii administrate pot fi obtinute accesand documentul de mai jos:

 

Te-ar mai putea interesa și:

Cine suntem

Competențe de bază

Parteneriate