Procesul investițional

Erste Asset Management administrează un capital de peste 6 miliarde de lei, în fonduri de investiţii deschise oricărei persoane. Echipa Erste AM, compusă exclusiv din experți români de anvergură, este membră Erste Group, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est.

Întreg procesul investiţional se bazează pe următoarele principii:

Munca în echipă Colaborarea permanentă dintre echipele de specialişti din cadrul diferitelor departamente reprezintă un avantaj competitiv semnificativ.
Flexibilitate Relaţia directă dintre echipele de specialişti în investiţii şi conducerea Departamentului de investiţii (respectiv, Directorul Executiv) asigură o reacţie rapidă la anumite evenimente de pe piaţă, de exemplu volatilitatea excesivă.
Consecvenţă Erste AM aplică în mod consecvent abordarea investiţională selectată, dar se concentrează şi pe dezvoltarea continuă a acesteia.
Trasabilitate  
Deciziile administratorilor de fonduri trebuie sa fie trasabile. Doar astfel se poate asigura un nivel de servicii de înaltă calitate.

Diverse categorii de active, de exemplu acţiuni, obligaţiuni, mărfuri, etc., necesită metode şi modele de evaluare variate. Principalele abordări aplicate de Erste AM:

Proces investiţional

Descriere

Exemplu de aplicare

Abordare calitativă „de jos în sus” (bottom–up)

Aceasta abordare se concentrează pe selecţia de instrumente financiare, care influenţează structura portofoliilor.

Fonduri de acţiuni din Europa de Est

Abordare calitativă „de sus în jos” (top-down)

 

Analiza economică la nivel de ţară sau sector influenţează structura portofoliilor.

Fonduri diversificate

Abordare fundamental-cantitativă

 

Pentru formarea portofoliilor sunt analizate diferite categorii de active în funcţie de anumite elemente identificate ca fundamentale din perspectiva istorică.

Fonduri de acţiuni globale, care ţin cont de ponderea acţiunilor dintr-o anumită ţară sau sector.

Modele tehnice

 

Acest model este utilizat pentru a semnala dacă investiţia trebuie realizată pe termen scurt, mediu sau lung. Rezultatul aplicării acestui model se materializează în ordine de vânzare sau cumpărare.

Se utilizează ca indicator pentru ordine de cumpărare și vânzare.

Cea mai bună execuţie a ordinelor (Best Execution)

Conceptul de “Best execution” se referă la cea mai bună execuţie a ordinelor plasate şi implică un anumit standard de calitate aplicat de către Erste AM în cadrul procesului investiţional.

Avem propriul nostru loc trading desk, aflat în cadrul Departamentului de investiţii. În plus, tranzacţiile sunt realizate direct de administratorii de fonduri din cadrul Erste AM. Erste AM respectă prevederile celei mai bune execuţii a ordinelor stabilite în Directiva UE privind pieţele de instrumente financiare (Directiva MiFID).

Principii de remunerare

În conformitate cu prevederile legale aplicabile remunerarii, Erste AM  va respecta următoarele principii: 

1. Sistemul de remunerare implementat de Erste AM promovează un management corect şi eficient al riscului şi nu încurajează asumarea de riscuri ce depăşesc nivelurile tolerate.

2. Politica de remunerare a Erste AM este redactată în conformitate cu reglementările aplicabile în materie si strategia grupului Erste Asset Management, luând în considerare standardele Erste AM şi ale entităţilor administrate (portofolii colective sau individuale de investiţii), în vederea evitării conflictelor de interese.

3. În cadrul evaluării performanţei, Erste AM se asigură că procesul de evaluare se bazează pe o performanţă pe termen lung şi că plata efectivă a componentelor legate de performanţă ale remunerării se întinde pe o perioadă ce ţine cont de riscurile existente.

4. Personalul angajat în funcţii de control este compensat independent de rezultatele activităţii Erste AM. Autoritatea adecvată şi remuneraţia acestor angajaţi este determinată pe baza realizării obiectivelor proprii, neţinând cont de rezultatele zonei pe care o monitorizează.

Te-ar mai putea interesa și: