Stimate investitor,


Iti multumim pentru increderea pe care ne-ai acordat-o si pentru ca ai ales produsele noastre, si dorim sa te informam pe aceasta cale despre noile reglementari referitoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


Incepand cu data de 25 Mai 2018, a intrat in vigoare noul Regulament European privind protectia datelor cu caracter personal (RGPD) ce are ca obiectiv adaptarea Europei la realitatile noii ere digitale. Acest Regulament reprezinta un pas esential in consolidarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor in era digitala si faciliteaza activitatea economica prin simplificarea regulilor aplicabile companiilor in piata unica digitala.


SAI Erste Asset Management (SAI Erste), in calitate de administrator de fonduri de investitii / portofolii individuale de investitii prelucreaza datele cu caracter personal ale investitorilor in baza obligatiei legale instituite prin cadrul legislativ aplicabil (Legea de prevenire si combatere a spalarii banilor si alte acte normative specifice societatilor de administrare a investitiilor).


In situatia unui refuz de prelucrare a datelor personale necesare identificarii corespunzatoare a fiecarui investitor in parte, SAI Erste nu va putea oferi serviciile de administrare pentru care a fost autorizata, aflandu-se in imposibilitatea respectarii cerintelor legale specifice activitatii sale.


Vrem sa te asiguram ca tratam cu maxima seriozitate modul in care avem grija de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispozitie si dorim, pe aceasta cale, sa te informam cu privire la cateva aspecte importante.


Definitii utile


Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing se face in baza interesului legitim de a veni in ajutorul tau pentru a te tine la curent cu evolutia produselor noastre. Materialele de marketing transmise de SAI Erste contin informatii relevante cu privire la produsele in care ai ales sa investesti.

Exemple de materiale de marketing transmise de SAI Erste: Buletine informative lunare referitoare la activitatea si evolutia fondurilor de investitii administrate, brosuri ce contin informatii generale despre fonduri etc.

Ai dreptul de a refuza prelucrarea in scop de marketing a datelor personale. In acest sens, te poti prezenta la sediul SAI Erste sau la orice sucursala a Bancii Comerciale Romane si completa un formular in acest sens.

SAI Erste poate transmite informatii referitor la investitori (date cu caracter personal si alte informatii aferente tranzactiilor/detinerilor investitorilor) urmatoarelor categorii de destinatari: Autoritatea de Supraveghere Financiara, Banca Comerciala Romana, prestatori de servicii, parteneri de afaceri, alte entitati din cadrul Erste Group Bank AG / Erste Asset Management GmbH, persoane fizice/juridice care prelucreaza date cu caracter personal in numele SAI Erste, instante judecatoresti, autoritati publice centrale/locale, autoritati fiscale, autoritati de aplicare a legii, precum si organisme guvernamentale sau alte organisme si autoritati de reglementare, indiferent de jurisdictie, cu conditia ca SAI Erste sa aiba obligatia legala/contractuala de a divulga informatiile anterior mentionate sau in scopul indeplinirii de catre SAI Erste a unor obligatii fata de investitori.
Conform prevederilor legislative aplicabile SAI Erste are obligatia de a pastra datele cu caracter personal ale investitorilor pe o perioada de minimum 5 (cinci) ani de la incetarea relatiei cu investitorul.
In cazul primirii de date cu caracter personal de la terti, SAI Erste te va informa cu privire la categoriile de date personale implicate si sursa acestor date.


Drepturile tale
Noile reglementari RGPD vin in completare cu mai multe drepturi ce revin persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Gasesti mai jos, pe scurt, care sunt drepturile pe care le ai, cu privire la datele personale care iti apartin:

  • Dreptul de acces reprezinta dreptul tau de a obtine din partea SAI Erste o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la modalitatea in care sunt prelucrate datele

Dreptul la rectificare reprezinta dreptul tau de a obtine de la SAI Erste, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) reprezinta dreptul tau de a solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea; (iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (iv) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine SAI Erste.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii reprezinta dreptul tau de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: (i) tu contesti exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) SAI Erste nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar tu le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

• Dreptul la portabilitatea datelor reprezinta dreptul tau de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care le-ai furnizat SAI Erste.

• Dreptul la opozitie reprezinta dreptul tau de a te opune, din motive legate de situatia particulara in care te afli, prelucrarii datelor cu caracter personal care te privesc. In aceasta situatie, SAI Erste nu va putea oferi serviciile de administrare pentru care a fost autorizata, aflandu-se in imposibilitatea respectarii cerintelor legale specifice activitatii sale.

 • De asemenea, ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra ta sau care te afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Toate drepturile enumerate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa / depusa la sediul SAI Erste, la orice sucursala a Bancii Comerciale Romane sau la adresa protectiadatelor@erste-am.ro

Conform prevederilor legislatiei aplicabile, SAI Erste a numit ca Responsabil cu Protectia Datelor pe SC.Expert Company OIL.SRL. Date de contact: Sos. Colentina, Nr. 3A, Bl. 33A, Sc. A, Et. 6, Ap. 24, Sector 2, Bucuresti, Romania Tel: 0749 465 521. e-mail: office.expertcompany@gmail.com.