Informații generale

S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Societate administrată în sistem dualist

Bld. Aviatorilor, nr. 92
Bucureşti - Sector 1, România

Nr. înreg. ORC J40/17060/07.10.2008; CUI RO24566377

Decizia CNVM nr. 98/21.01.2009; Nr. PJR05SAIR400028 din Registrul Autorității
de Supraveghere Financiară

Capital social subscris şi vărsat 6.000.000 lei

Nr. Registru General ANSPDCP: 0017716

Tel: +40 372 269 999
Fax: +40 372 870 995
Mail: office@erste-am.ro
Web: www.ersteassetmanagement.ro

Consiliul de Supraveghere SAI ERSTE Asset Management SA

Thomas KRAUS  - Preşedinte al Consiliului de Supraveghere

Cristina Reichmann - Membru al Consiliului de Supraveghere

Laura Hexan - Membru al Consiliului de Supraveghere

 

Directoratul şi Conducerea SAI ERSTE Asset Management SA

Horia Braun Erdei - Preşedinte al Directoratului/Director General

Alina Matei - Director Executiv

Mihnea Bărbulescu – Director Executiv

 

Manuela Pușcoci – Ofițer de Conformitate

 

Acţionariat S.A.I. Erste Asset Management S.A.România:

ERSTE Asset Management GmbH deţine 99.99996% din capitalul social al societăţii

EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH deţine 0.00003% din capitalul social al societăţii.

Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în fonduri! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA.

SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028, Bld. Aviatorilor, nr. 92, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro

Depozitar: BCR SA

INFORMAȚII PRIVIND CERINȚELE DE TRANSPARENȚĂ ȘI PUBLICARE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 2/2016


Informaţii despre societatea de administrare a investiţiilor

Societatea de administrare a investiţiilor:

Erste Asset Management GmbH („EAM”)

Sediu şi date de contact:

Am Belvedere 1, 1100 Viena

Austria

Tel.: +43 50 100 19054
Fax: +43 50 100 9 19054
E-mail: office@erste-am.com
Website: www.erste-am.com

Societate înregistrată la Registrul Comerţului din Viena

Număr la Registrul Comerţului: FN 102018b

Societate cu sediul în: Viena

CUI: ATU 15355700
Cod de identificare bancar: 76263

Directorat:

 • Heinz BEDNAR
 • Winfried BUCHBAUER
 • Peter KARL
 • Mag. Thomas KRAUS

Consiliu de supraveghere:

Mag. Rudolf Sagmeister, Chairman
Mag. Harald Gasser
Mag. Gerhard Grabner 
Harald Frank Gruber 
Oswald Huber 
Radovan Jelasity 
Manfred Bartalszky
Dr. Peter Prober
Mag. Rupert Rieder 
Gabriele Semmelrock-Werzer 
Mag. Reinhard Waltl 
Mag. Gerald Weber 
Martin Cech 
Mag. Regina Haberhauer 
Ing. Heinrich Hubert Reiner 
Peter Riederer 
Nicole Weinhengst
Mag. Manfred Zourek
Dkfm. Maximilian Clary und Aldringen

Inspector:
Mag. Dr. Angelika Schätz

Inspector adjunct:
Mag. Wolfgang Exl

Autoritatea de supraveghere din Austria:

Autoritatea de supraveghere a pieţei financiare (FMA)
Departamentul pieţe de capital
Otto-Wagner-Platz 5
A-1090 Viena
Website: www.fma.gv.at

Alte asociaţii:

Camera de Comerţ din Austria
Asociaţia Băncilor din Austria

 

Sucursale:

Erste Asset Management GmbH, Republica Cehă

Sediu şi date de contact:

Budějovická 1518/13a (Trainon Building), 140 00 Praga 4

Republica Cehă

Tel: +420 956 786 111
E-Mail: erste-am@erste-am.cz
Website: www.erste-am.cz

Societate înregistrată la Tribunalul din Praga, Secţia A, dosar 77100

Număr de înregistrare: 041 07 128

CUI: CZ683730793

Director sucursală:

Martin ŘEZÁČ

Autoritatea de supraveghere din Republica Cehă:

Česká národní banka (Banca Naţională a Cehiei)

Na Příkopě 28

CZ 115 03 Praga 1

Website: www.cnb.cz

Republica Slovacă:
Erste Asset Management GmbH, sucursala Republica Slovacă

Sediu şi date de contact:
Tomášikova 48, 832 65 Bratislava
Slovak Republic
Tel.: +421 2 4862 9600
E-mail: eam-sk@erste-am.com
Website: http://erste-am.sk

 

Societate înregistrată la Tribunalul din Bratislava, Secția Po, dosar 4550/B
Număr de înregistrare: 51 410 818
CUI: 4120106441

 

Director sucursală:
Pavol Vejmelka

Autoritatea de supraveghere din Republica Slovacă:
Národná banka Slovenska (Banca Națională a Slovaciei)
Imricha Karvaša 1
SK-813 25 Bratislava
Website: www.nbs.sk

Obiectul de activitate al EAM:

 • Administrarea de fonduri de investiţii în conformitate cu prevederile Legii privind fondurile de investiţii din Austria din 2011 („InvFG 2011”), cu modificările şi completările ulterioare 
 1. autorizaţie conform art. 1 (1)(13) din Legea bancară din Austria („BWG”) 
 2. consultanţă pentru investiţii în instrumente financiare (art. 3 (2)(1) din Legea privind supravegherea pieţei de capital din Austria din 2007 („WAG 2007”) 
 3. administrare de portofolii individuale de investiţii pe bază discreţionară (art. 3 (2)(2) din „WAG 2007”) 
 • Administrarea de fonduri de investiţii alternative (FIA) 

EAM a fost autorizată ca și administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu prevederile Legii privind administrarea fondurilor de investiţii alternative („AIFMG”) – autorizaţie conform art. 6 (1) coroborat cu art. 4 (1) din AIFMG

 • Obiect de activitate secundar: păstrarea şi administrarea titlurilor de participare în organisme de plasament colectiv (conform art. 4 (4)(2) din AIFMG)

În conformitate cu prevederile art. 37 din „InvFG 2011” (sau Art. 16 din of Directiva 2009/65/CE – OPCVM) şi art. 32 din „AIFMG” (sau Art. 33 din Directiva 2011/61/UE – AFIA), EAM este autorizată să administreze fonduri de investiţii (OPCVM şi FIA) în Republica Cehă prin intermediul unei sucursale.

Obiectul de activitate al sucursalei din Republica Cehă:

 • Administrarea de fonduri de investiţii şi de fonduri de investiţii alternative în conformitate cu prevederile Legii nr. 240/2013 privind societăţile de investiţii şi fondurile de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Administrare de portofolii individuale de investiţii
 • Consultanţă pentru investiţii în instrumente financiare

Obiectul de activitate al sucursalei din Republica Slovacă:

 • Administrarea de fonduri de investiţii şi de fonduri de investiţii alternative în conformitate cu Legea Fondurilor de Investiții Slovacă
 • Administrare de portofolii individuale de investiţii
 • Consultanţă pentru investiţii în instrumente financiare
 • Servicii auxiliare: păstrarea şi administrarea titlurilor de participare în organisme de plasament colectiv

Structura acţionariatului:

Structura actionariatului

Ultima actualizare: 2018

 

Apartenenţa profesională:
În calitate de membru al Asociaţiei Societăţilor de Investiţii din Austria, EAM respectă „Codul de conduită aplicabil industriei fondurilor de investiţii din Austria, versiunea 2012”.

În Republica Cehă, EAM face parte din Asociaţia Participanţilor la Piaţa de Capital.

Website: www.akatcr.cz

În Republica Slovacă, EAM face parte din Asociația Administratorilor de Investiții (Asociácia správcovských spoločnosti)

http://www.ass.sk

Conţinutul general al site-ului:

 • Prezentarea fondurilor EAM şi a Grupului EAM
 • Informaţii şi link-uri către produse şi instrumente financiare (de exemplu, fonduri de investiţii), servicii şi alte activităţi desfăşurate de EAM şi Grupul ERSTE
 • Informaţii despre fonduri de investiţii, instrumente financiare, pieţe de capital şi investiţii 

Implementarea tehnică a site-ului:

În parteneriat cu IT Solutions.

Versiune:
Noiembrie 2018

Disclaimer:

Societatea de administrare a investiţiilor Erste Asset Management GmbH este responsabilă pentru conţinutul acestui website.

Erste Asset Management GmbH verifică şi actualizează constant informaţiile care apar pe acest site şi depun toate eforturile necesare în procesul de colectare a unor date corecte. Totuşi, Erste Asset Management GmbH nu îşi asumă nicio răspundere şi nu oferă nicio asigurare privind informaţiile furnizate sau sursa acestora, şi nici garanţii referitoare la actualitatea, corectitudinea, integritatea sau valabilitatea informaţiilor.

Aceleaşi prevederi se aplică şi celorlalte site-uri la care se fac trimiteri. Erste Asset Management GmbH  nu este responsabilă pentru conţinutul site-urilor care sunt accesate prin link-urile oferite.

Erste Asset Management GmbH îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa în orice moment informaţiile furnizate.

Conţinutul site-urilor aparţinând Erste Asset Management GmbH şi ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. are doar caracter informativ. Concret, acest conţinut nu reprezintă o propunere sau recomandare de vânzare sau cumpărare şi nu ţine loc de consultanţă de investiţii personalizată. Toate investiţiile ar trebui realizate doar după obţinerea de consultanţă specializată.

Conţinutul şi designul site-urilor aparţinând Erste Asset Management GmbH sunt protejate în virtutea drepturilor de autor. Pentru reproducerea de informaţii, în special a textelor scrise, articolelor şi a materialelor grafice, este necesar acordul prealabil din partea Erste Asset Management GmbH.

Erste Asset Management GmbH nu poate fi ţinută responsabilă în niciun fel pentru pierderi sau prejudicii, indiferent de natura acestora (incluzând prejudiciile indirecte sau ulterioare sau profiturile nerealizate), care ar putea apărea în legătură cu sau ca urmare a accesării site-urilor Erste Asset Management GmbH sau a accesării, utilizării sau consultării conţinutului acestora, sau a consultării link-urilor către site-urile sau adresele de Internet ale altor operatori sau a indisponibilităţii site-urilor Erste Asset Management GmbH. Această prevedere rămâne valabilă chiar şi în cazul în care Erste Asset Management GmbH a fost informată cu privire la posibilitatea apariţiei acestor prejudicii.

Erste Asset Management GmbH nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiuni sau erori de redactare.

Comunicare:

Puteţi lua legătura cu noi în limbile germană şi engleză.

E-mail-uri:

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că e-mail-urile transmise către noi pot fi accesate doar în timpul orelor de program.

Aspecte juridice:

Acesta este un material publicitar. Toate datele (cu excepţia situaţiilor în care se indică în mod expres contrariul) sunt furnizate de Erste Asset Management GmbH. Toate comunicările oficiale sunt prezentate în limba germană şi în limba engleză.

Prospectele de emisiune ale OPCVM-urilor (cu toate modificările şi completările ulterioare) sunt publicate în cotidianul Amtsblatt zur Wiener Zeitung în conformitate cu reglementările stabilite în Legea privind fondurile de investiţii din Austria din 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţiile pentru investitori puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind administrarea fondurilor de investiţii alternative se referă la fondurile de investiţii alternative administrate de ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. şi Erste Asset Management GmbH în baza prevederilor celor două legi anterior menţionate. Prospectele de emisiune ale fondurilor, Informaţiile pentru investitori puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, precum şi Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor/DICI pot fi consultate în versiunea actuală la adresa www.erste-am.com sau pot fi obţinute gratuit de la sediul societăţii de administrare a investiţiilor sau a depozitarului. Data exactă a ultimei actualizări a prospectului, limbile în care este disponibil documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor, precum şi locaţiile suplimentare unde pot fi obţinute documentele necesare pot fi consultate la adresa www.erste-am.com.

Acest document oferă informaţii suplimentare pentru investitori şi are ca sursă datele aflate la dispoziţia angajaţilor responsabili pentru realizarea documentului în momentul întocmirii acestuia. Analizele şi concluziile noastre au caracter general şi nu iau în considerare obiectivele individuale ale investitorilor în ceea ce priveşte randamentele, aspectele fiscale şi apetitul la risc. Performanţa anterioară a unui fond sau portofoliu de investiţii nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că investiţiile în instrumente financiare implică şi riscuri, nu doar oportunităţi. Valoarea participaţiilor şi randamentul investiţiei pot fluctua în timp. Volatilitatea cursului de schimb poate avea de asemenea efect pozitiv sau negativ asupra valorii unei investiţii. În consecinţă, la răscumpărarea participaţiilor deţinute puteţi primi mai puţini bani decât aţi investit iniţial. Este recomandabil ca anterior formulării unei decizii privind oportunitatea investiţiei, persoanele care intenţionează să subscrie participaţii în fond să citească prospectele actualizate sau Informaţiile pentru investitori puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, acordând o atenţie deosebită aspectelor referitoare la riscuri.

Vă rugăm să consultaţi prospectele de emisiune sau Informaţiile pentru investitori puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind administrarea fondurilor de investiţii alternative pentru informaţii referitoare la restricţiile aplicabile vânzării de participaţii în fonduri de investiţii către cetăţeni americani. Societatea de administrare a investiţiilor nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiuni sau erori de redactare.

ASPECTE JURIDICE PRIVIND DISTRIBUIREA de titluri de participare în fonduri de investiţii din afara Statelor Unite către investitori din Statele Unite

Restricţii aplicabile distribuirii de titluri de participare

Titlurile de participare în fondurile de investiţii pot face obiectul unei oferte publice de vânzare sau pot fi distribuite doar în ţările în care aceste operaţiuni sunt permise. În consecinţă, prospectul de emisiune reprezintă o ofertă pentru subscrierea de titluri de participare doar în cazul în care Societatea de Administrare a Investiţiei sau reprezentanţii acesteia au solicitat autorizaţiile necesare din partea autorităţilor de supraveghere locale, iar aceste autorizaţii au fost acordate.

Titlurile de participare nu sunt şi nici nu vor fi înregistrate în temeiul Legii din 1933 privind valorile mobiliare din Statele Unite (denumită în continuare "Legea privind valorile mobiliare din 1933") sau al reglementărilor privind valorile mobiliare emise de către un stat sau orice altă entitate publică din Statele Unite ale Americii sau din teritoriile sau posesiunile acesteia, sau din alte spaţii aflate sub suveranitatea SUA, inclusiv din Comunitatea Puerto Rico (denumite în continuare împreună "Statele Unite").

Titlurile de participare nu pot face obiectul unei oferte publice de vânzare, nu pot fi distribuite sau transferate în niciun alt mod în Statele Unite. Titlurile de participare pot face obiectul ofertelor publice de vânzare şi pot fi distribuite în baza unei derogări de la prevederile privind obligativitatea înregistrării, în temeiul Regulamentului S din Legea privind valorile mobiliare din 1933. Nici Societatea de Administrare a Investiţiilor nici Fondurile de investiţii nu sunt şi nici nu vor fi înregistrate în temeiul Legii din 1940 privind societăţile de investiţii financiare din Statele Unite, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza altor legi federale din Statele Unite. În consecinţă, titlurile de participare nu vor face obiectul ofertelor publice de vânzare şi nici nu vor fi distribuite în Statele Unite către sau pe seama cetăţenilor americani (în sensul definiţiei stabilite în aplicarea legilor federale din Statele Unite care guvernează valorile mobiliare, mărfurile şi aspectele fiscale, inclusiv Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare din 1933 – denumiţi în continuare împreună „cetăţeni SUA”). Transferurile ulterioare de titluri de participare către Statele Unite sau către cetăţeni SUA sunt interzise.

Titlurile de participare nu sunt admise la tranzacţionare de Comisia pentru bursă şi valori mobiliare din Statele Unite (Securities and Exchange Commission) (denumita în continuare „SEC") sau de altă autoritate de supraveghere din Statele Unite; nu au existat solicitări de admitere la tranzacţionare respinse de SEC sau de altă autoritate de supraveghere din Statele Unite iar în plus, nici SEC nici altă autoritate de supraveghere din Statele Unite nu a emis comunicate cu privire la corectitudinea şi conformitatea prospectelor sau avantajele oferite de investiţiile în titluri de participare în fond. Comisia pentru tranzacţionarea contractelor futures pe mărfuri (Commodity Futures Trading Commission) nu a analizat şi nici nu a aprobat acest document sau alte materiale publicitare aparţinând Societăţii de Administrare a Investiţiilor sau Fondului de investiţii.

Niciuna dintre părţile implicate nu este autorizată să furnizeze informaţii sau să ofere garanţii care nu sunt prezentate în prospecte sau în documentele menţionate în prospecte. Toate aceste documente sunt disponibile la sediul Societăţii de Administrare a Investiţiilor.

Diseminarea prospectelor de emisiune în Statele Unite este interzisă.

Investitorii care se află pe lista de Persoane restricţionate întocmită în baza Regulamentului nr. 2790 al Asociaţiei Naţionale a Dealerilor de Valori Mobiliare din Statele Unite („NASD 2790”) vor raporta imediat orice investiţie în fondurile oferite de Societatea de Administrare a Investiţiilor.