Informații privind cerințele de transparență și publicare, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016