Protecţia datelor personale

 

 

 

 

S.A.I. Erste Asset Managemnent S.A. asigură clienţilor/colaboratorilor săi toate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai exact, S.A.I. Erste Asset Management S.A. se asigură că dumneavoastră, ca şi client/colaborator, să beneficiaţi de următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces (dreptul de a obţine de la S.A.I. Erste Asset Management S.A., la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către cea din urmă).

2. Dreptul de intervenţie (dreptul de a obţine de la S.A.I. Erste Asset Management S.A. rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte).

3. Dreptul de opoziţie (dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de o situaţie particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări).

4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (dreptul de a cere şi de a obţine retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa dvs. ori reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa dvs., adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dvs., precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul dvs. ori alte asemenea aspecte).

5. Dreptul de a vă adresa justiţiei.

Apreciem interesul dumneavoastră pentru site-ul nostru şi pentru compania noastră. Erste Asset Management GmbH îşi asumă răspunderea privind conţinutul acestui site.

Deşi revizuim cu mare atenţie site-urile externe, nu răspundem de conţinutul şi de securitatea acestora.

Facem toate eforturile necesare pentru protejarea datelor atunci când le colectăm, le procesăm şi le utilizăm pe parcursul accesării site-ului. Datele dumneavoastră sunt protejate în conformitate cu reglementările legale. Informaţiile de mai jos conţin descrieri ale tipurilor de date înregistrate atunci când accesaţi site-ul nostru şi cum sunt utilizate aceste informaţii:

1. Date personale

Datele personale sunt procesate şi colectate pe site-ul nostru atâta timp cât dumneavoastră le-aţi oferit, înregistrându-vă. Date personale indirecte nu sunt stocate şi nici procesate, exceptând adresa de IP care este necesară din punct de vedere tehnic.

Procesele de criptare a datelor cât şi sistemele de monitorizare a accesului sunt puse în funcţiune atunci când datele dumneavoastră personale sunt comunicate sau stocate astfel încât să ofere cea mai bună protecţie împotriva accesului neautorizat.

2. Utilizarea şi divulgarea datelor

În cazul în care ne-aţi oferit date personale, le vom utiliza doare pentru a răspunde cerinţelor dumneavoastră, de a administra contractele încheiate cu dumneavoastră, pentru administrare tehnică şi dacă suntem obligaţi de autorităţi prin proceduri legale adecvate.

Datele dumneavoastră sunt divulgate terţelor persoane decât dacă este necesar pentru a administra contractul sau dacă ne-aţi oferit consimţământul. Aveţi dreptul să revocaţi consimţământul dumneavoastră oricând, de acum înainte.

Vă vom transmite informaţii cu caracter publicitar sau newslettere pe email sau prin alte căi electronice decât cu acordul dumneavoastră. Dacă doriţi să nu mai primiţi astfel de informări, puteţi oricând să va dezabonaţi fără nici un cost prin transmiterea unei scrisori sau a unui email; datele de contact le puteţi găsi în secţiunea notă.

3. Dreptul la informaţii despre date şi la corectarea şi ştergerea datelor

Aveţi dreptul oricând să solicitaţi informaţii despre datele stocate şi să le corectaţi şi şterge, în condiţiile prevăzute în Legea privind protecţia datelor (Secţiunea 26-28 DSG). Pentru astfel de solicitări, vă rog să ne transmiteţi o scrisoare la adresa companiei menţionată în imprint.

4. Cookies

Diferite secţiuni ale site-ului folosesc cookies. Cookies sunt mici porţiuni de text care permit recunoaşterea al unui utilizator care se întoarce. Oricum nu se stochează date personale, cum ar fi nume sau adresă. În alte cuvinte, această informaţie nu poate fi utilizată pentru a vă identifica. Utilizăm cookies pentru a ne adapta oferta nevoilor dumneavoastră şi pentru a analiza cum pot fi utilizate aceste oferte. Vă puteţi reconfigura browserul pentru a solicita consimţământul dumneavoastră de a accepta cookie sau de a le bloca. Oricum o parte din ofertele noastre nu pot fi utilizate fără a utiliza cookies.

5. Social Media şi descărcarea automată a imaginilor

Oferim interacţiune între diverse platforme de socializare. Atunci când interacţionaţi cu acest serviciu, browserul dumneavoastră se conectează la această platformă şi prin urmare are în vedere adresa de IP şi dacă aţi mai comunicat cu acea platformă în trecut, are în vedere şi alte informaţii cum ar fi cookies.Pe cât posibil evităm astfel de transfer de date până înainte de a interacţiona cu una din astfel de platforme. Selectând icoana respectivă (de ex. logo Facebook) indicaţi astfel că doriţi să comunicaţi cu acea platformă (în acest caz Facebook) şi informaţii precum adresa de IP este comunicată platformei de socializare.

6. Analizele Yahoo Web

Pentru a oferi o evaluare mai bună a fluxului nostru de vizitatori, transmitem statistici anonime către un furnizor de servicii extern. Aceste date nu conţin date personale directe sau indirecte, nici dacă adresa dumneavoastră de IP nu este transmisă. Selectează aici data doriţi să primiţi mai multe informaţii despre această procedură şi opţiunile dumneavoastră de prevenire.