Notă de Informare

către investitorii Fondului Deschis de Investiții (“FDI”) ERSTE Equity Romania administrat de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

SAI Erste, în calitate de administrator al FDI menționat mai sus, anunță modificări intervenite în ceea ce privește Politica de Investiții aferentă, respectiv diminuarea limitei minime de acțiuni.

În sensul celor de mai sus, FDI va investi cel puţin 75% din activele sale în titluri de capital și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau F.I.A. care investesc preponderent în titluri de capital. Restul activelor fondului vor fi investite în obligațiuni guvernamentale sau corporative și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau F.I.A. care investesc preponderent în obligatiuni guvernamentale sau corporative sau în alte active, în condițiile și limitele permise de reglementările în vigoare.

Fondul va menţine o expunere de cel puţin 70% pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging).

De asemenea, au fost eliminate referirile la standardul EFAMA ca si criteriu de clasificare a fondului de investiții.

Conform reglementărilor în vigoare, modificările vor intra în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menționate mai sus au dreptul să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.

S.A.I. Erste Asset Management S.A.
Alina-Steluța Pică – Director Executiv
S.A.I. Erste Asset Management S.A., Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro