NOTĂ DE INFORMARE

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, ERSTE MIX Prudent EURO, YOU INVEST Active EUR și ERSTE MIX Prudent RON, administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

SAI Erste, în calitate de administrator al FDI menționate mai sus, anunță completări intervenite în cadrul Regulilor fondurilor de investiții, specific în ceea ce privește regulile de evaluare a instrumentelor cu venit fix, respectiv a instrumentelor pieței monetare.

În sensul celor de mai sus,

Instrumentele financiare cu venit fix/ instrumentele pieţei monetare admise la tranzacţionare şi tranzacţionate în ultimele 30 de zile (zile lucrătoare) pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ sau netranzacţionate în ultimele 30 de zile (zile lucrătoare), precum şi instrumentele financiare cu venit fix/ instrumentele pieţei monetare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare altele decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare din România, dintr-un stat membru sau terţ, sunt evaluate prin utilizarea unor cotaţii de piaţă de tipul MID, în situaţia existenţei unor repere de preţ compozit relevante publicate de instituţii oficiale sau firme private recunoscute la nivel internaţional (ex. BNR, Bloomberg, Reuters).

Conform regulii de evaluare menționate mai sus, începând cu momentul apariţiei unui preţ compozit relevant şi cu condiţia existenţei acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de tranzacţionare (perioada de observaţie în care se analizează relevanţa acestui preţ), evaluarea pe baza cotaţiei de piaţă de tipul MID se face începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observaţie de 30 de zile de tranzacţionare.

În situaţia în care reperul de preţ compozit folosit nu este disponibil sau devine nerelevant pe o perioadă de observaţie de 30 de zile de tranzacţionare, se va utiliza metoda bazată pe cotaţii de tipul BID, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observaţie de 30 zile de tranzacţionare.

În situația în care, pentru un instrument cu venit fix/ instrument al pieței monetare, nu există reper de preţ compozit relevant și nici cotații de tip BID, pentru respectivul instrument se va determina valoarea justă conform tehnicilor de evaluare consacrate la nivel internațional, prețul teoretic calculat conform modelelor de evaluare consacrate la nivel internațional fiind furnizat zilnic de un furnizor specializat.

De la data la care cotația de tip BID nu mai este disponibilă până la data disponibilității valorii juste conform modelului de evaluare consacrat la nivel internațional, se va utiliza ultima cotație de tip BID înregistrată.

În situaţia în care, ulterior aplicării metodelor de evaluare  bazate pe cotația de tipul BID sau determinarea valorii juste conform modelelor de evaluare consacrate la nivel internațional, există un istoric de tranzacţionare şi un reper de preţ compozit relevant pe o perioadă de observaţie de 30 de zile de tranzacţionare, atunci se va reveni la metoda de evaluare bazată pe cotaţia de piaţă de tip MID, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observaţie de 30 de zile de tranzacţionare.

Instrumentele financiare cu venit fix/ instrumentele pieţei monetare nou emise, pentru care nu există reper de preț compozit relevant, sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/ primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, pornind de la preţul net de achiziţie. Începând cu momentul apariţiei unui preţ compozit relevant şi cu condiţia existenţei acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de tranzacţionare (perioada de observaţie în care se analizează relevanţa acestui preţ), instrumentul cu venit fix/ instrumentul pieței monetare va fi evaluat prin utilizarea unor cotaţii de piaţă de tipul MID, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observaţie de 30 de zile de tranzacţionare.

În scopul numărării celor 30 de zile ale perioadei de observaţie, se va considera ca primă zi, ziua lucrătoare în care respectivul instrument a înregistrat o modificare a scorului BVAL.

Conform reglementărilor în vigoare, modificările vor intra în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menționate mai sus au dreptul să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.

 

S.A.I. Erste Asset Management S.A.
Alina-Steluța Pică – Director Executiv
S.A.I. Erste Asset Management S.A., Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro