Erste Asset Management GmbH

Către investitorii Fondului deschis de investiții ERSTE STOCK EUROPE EMERGING administrat de Erste Asset Management GmbH

Descrierea fondului

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING investește în principal în companii cu domiciliul sau cu interese comerciale în țările Europei Centrale, de Sud și de Est (inclusiv Comunității Statelor Independente, foste republici federale ale Uniunii Sovietice și Turcia). Procesul investițional al fondului se bazează pe analiza fundamentală a companiei. Atunci când se selectează titlurile de participare, se pune accent pe companii de calitate ridicată, cu o creștere substanțială. Acoperirea riscurilor valutare nu este planificată de principiu, dar este posibilă.

Fondul urmărește o politică activă de investiții. Activele sunt selectate în mod discreționar. Fondul este orientat către un indice de referință (din motive de licențiere, denumirea specifică a indicelui utilizat este menționată în Prospectul de emisiune la punctul 12 sau în DICI la capitolul „Obiective și politică de investiții”). Compoziția și performanța fondului se pot abate substanțial până la în întregime, în mod pozitiv sau negativ de la cele ale indicelui de referință pe termen scurt și lung. Administrarea discreționară a societății de administrare nu este limitată.

Suspendarea calculului prețului începând cu 24.02.2022

Din cauza situației politice actuale și a incertitudinilor rezultate cu privire la fungibilitatea Bursei de Valori din Moscova, calculul prețului și activitatea de tranzacționare a titlurilor de participare au fost suspendate pentru ERSTE STOCK EUROPE EMERGING începând cu data de 24 februarie 2022. Reluarea activității cu trazacționare va fi anunțată separat.

Evoluții actuale

Odată cu începutul crizei din Ucraina, au existat sancțiuni semnificative împotriva companiilor rusești, restricții privind tranzacționarea activelor rusești, excluderea unor bănci rusești din sistemul internațional de plăți SWIFT, închiderea Bursei de Valori de la Moscova și o devalorizare drastică a rublei rusești.

Pe 9 martie 2022, furnizorul internațional de indici MSCI Inc. a clasificat indicele bursier rus MSCI Rusia de la statutul de „Piață emergentă” la cel de „Piață de sine stătătoare” (Standalone). Ca urmare, toate acțiunile rusești au fost eliminate din indicii internaționali.

Totuși, și indicii altor țări din Europa de Est au avut de suferit de pe urma situației geopolitice actuale.

Pe de o parte, există temeri că conflictul se va extinde și în aceste țări. Pe de altă parte, aceste țări sunt importatoare de materii prime. Ca urmare, ascensiunea uneori extremă a prețurile mărfurilor a condus la un șoc. Acest lucru exacerbează problema ratelor ridicate ale inflației care existau deja.

Următorul grafic prezintă evoluția piețelor de acțiuni din Polonia, Turcia și Ungaria. Este ușor de observat cum începutul războiului din Ucraina a dus la pierderi ale acestor acțiuni din Europa de Est. Între timp, unele dintre pierderi au fost recuperate.

Sursa: Reuters Datastream, date valabile la 18.03.2022. Performanța trecută nu este un indicator suficient al performanței viitoare a fondului. Din cauza termenului foarte scurt, această prezentare a performanței nu este foarte reprezentativă.

Portofoliul înainte de suspendarea calculului prețului

Ponderea acțiunilor rusești în portofoliu la 24 februarie 2022 era de 58,54%. Față de indicele de referință menționat mai sus, către care este orientat fondul (63,94%), aceasta rezultă a fi subponderată cu -5,40%.

Sursa: EAM, date valabile la 24.02.2022

Din cele 58 de acțiuni din portofoliu, un total de 21 de acțiuni erau din Rusia. Printre primele 10 poziții existau 7 acțiuni din Rusia (vezi graficul de mai jos – acțiunile care au indicația (RU)).

Sursa: EAM, date valabile la 24.02.2022. Companiile enumerate aici au fost selectate ca exemple și nu reprezintă o recomandare de investiție. Sunt exemple din portofoliu. Acest lucru nu implică faptul că aceste acțiuni vor fi incluse permanent în portofoliu.

Acțiunile ucrainene nu făceau parte din portofoliu.

Perspective

Întrucât Bursa de valori rusă rămâne închisă până la o nouă notificare și având în vedere că nu există informații cu privire la o dată de deschidere, iar tranzacționarea titlurilor de participare rusești este foarte limitată, trazacționarea pentru ERSTE STOCK EUROPE EMERGING rămâne suspendată, deoarece stabilirea prețurilor nu este posibilă în prezent.

Situația este monitorizată zilnic, dar din cauza situației politice actuale nu se poate prevedea când se va relua activitatea de calculare a prețurilor și de tranzacționare. Vă vom oferi informații despre orice modificăre apărută, în timp util.

Dezvoltarea viitoare a întregului portofoliu va continua să fie determinată în mare măsură de situația geopolitică actuală. O nouă escaladare ar putea duce din nou la scăderi de preț. O detensionare ar putea contribui la o redresare suplimentară a acțiunilor din Europa de Est.

Reducerea costurilor

Pe fondul escaladării conflictului dintre Rusia și Ucraina, condițiile comerciale de pe piețele locale nu sunt în prezent precum ar fi în mod normal.

În urma suspendării emisiunii, răscumpărării acțiunilor și publicării VUAN, Erste Asset Management GmbH a decis să modifice comisionul de administrare după cum urmează.

Reducerea comisionului de administrare este valabilă până la o nouă notificare și se aplică retroactiv de la 1 martie 2022.

Sursa: EAM, 2022