Nota de Informare

catre Investitorii Fondurilor Deschise de Investitii (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON si YOU INVEST Active EUR

administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

 

Ca urmare a implementarii si alinierii la dispozitiile (i) Regulamentului European nr. 2088/2019 care reglementeaza informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare, precum si ale (ii) Regulamentului European nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088.

 

In urma analizei facute de catre SAI Erste, au fost decise urmatoarele:

 

·        Tinand cont de politica de investitii, de universul investitional, precum si avand in vedere cantitatea limitata de date disponibile in prezent, referitoare la criteriile ESG, SAI Erste nu va integra riscurile legate de durabilitate, insa societatea este ferm dedicata obiectivelor Regulamentului si ca parte a Grupului Erste Asset Management, depune eforturi permanente pentru a se conforma pe deplin acestuia.

·        Datele privind factorii de durabilitate la care societatea are acces in prezent sunt incomplete, inexacte sau bazate doar pe estimari si foarte greu de accesat. In lipsa unor date exacte si de actualitate, societatea se afla in imposibilitatea obiectiva de a lua in considerare principalele efecte negative ale tuturor deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate.

·        In acest context si in conformitate cu prevederile art. 4 (1) din Regulamentul European, SAI Erste declara ca nu ia in considerare, pentru moment, efectele negative ale deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate. Cu toate acestea, SAI Erste isi propune reevaluarea acestei situatii cu periodicitate si monitorizarea in continuare cu atentie a investitiilor realizate cu responsabilitate si diligenta in interesul investitorului.

 

In ceea ce priveste includerea riscurilor legate de durabilitate in Politica de Remunerare implementata la nivelul SAI Erste, se acorda o atentie deosebita neincurajarii asumarii excesive de riscuri legate de durabilitate si asigurarii existentei unei legaturi intre structura de remunerare si performanta ponderata la riscuri.

 

Conform reglementarilor in vigoare, modificarile vor intra in vigoare in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile mentionate mai sus au dreptul sa solicite rascumpararea integrala a titlurilor de participare, in termenul mentionat mai sus.

SAI Erste Asset Management SA
Alina Matei – Director Executiv
SAI Erste Asset Management SA, Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucuresti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro

Prospectele de emisiune cu noile modificari, care vor intra in vigoare incepand cu data de 24 septembrie 2021, pot fi consultate aici: