Nota de Informare catre Investitorii Fondului Deschise de Investitii (“FDI”) ERSTE Liquidity RON administrat de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

S.A.I. Erste informeaza investitorii FDI ERSTE Liquidity RON cu privire la modificarea randamentului de referinta. Urmare acestei decizii, in cadrul Politicii de investitii au intervenit urmatoarele modificari:

- alocarea strategica din punct de vedere al categoriilor de active se modifica si devine: 50% obligatiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M si/sau F.I.A. care investesc preponderent în obligatiuni si 50% alte active, ce includ depozite si instrumente ale pietei monetare, in conformitate cu prevederile in vigoare;

- pe termen scurt si mediu, se poate devia cu pana la 30% de la alocare strategica, pentru a exploata oportunitatile pe care le ofera evolutia pietelor financiare.

Prin modificarea randamentului de referinta FDI ERSTE Liquidity RON nu se mai incadreaza in categoria „fond de obligatiuni” conform definitiei EFAMA.

Modificarile intra in vigoare in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările mentionate mai sus au posibilitatea să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.

Documentele FDI ERSTE Liquidity RON care vor intra in vigoare incepand cu data de 21 iulie 2020 pot fi consultate mai jos.

 

S.A.I. Erste Asset Management SA

 

Horia Braun Erdei - Presedinte Directorat / Director General Executiv