Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR și YOU INVEST Balanced EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A.

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON,  ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR și YOU INVEST Balanced EUR,

Anunţă actualizarea documentelor fondurilor administrate ca urmare a modificării sediului social al Băncii Comerciale Române care are calitatea de depozitar și distribuitor al fondurilor administrate de SAI Erste Asset Management SA. Documentele pot fi consultate la sediul SAI Erste sau pe pagina oficială a companiei www.erste-am.ro, precum şi la orice unitate a distribuitorului BCR.

SAI Erste Asset Management SA
Horia Braun Erdei - Preşedinte Directorat
SAI Erste Asset Management SA, Bld. Aviatorilor Nr.92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro. SAI Erste Asset Management SA