Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR și YOU INVEST Balanced EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A.

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON,  ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR și YOU INVEST Balanced EUR,

Anunţă publicarea rapoartelor anuale pentru 2019 însoțite de situațiile financiare auditate de către PricewaterhouseCoopers pe website-ul societăţii www.erste-am.ro. Aceste rapoarte se pot obţine gratuit de la sediul societăţii din Bld. Aviatorilor, nr. 92, sector 1, Bucureşti, prin cerere transmisă la adresa de e-mail office@erste-am.ro sau pot fi descărcate de pe website-ul societăţii www.erste-am.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0372.269.999.

SAI Erste Asset Management SA