Notă de Informare

către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

 

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI menționate mai sus, anunță modificarea contractelor de societate și a regulilor fondurilor administrate ca urmare a actualizării structurii comisioanelor plătite Băncii Comerciale Române pentru serviciile de custodie.

Modificările intră în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menționate mai sus au posibilitatea să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus. Documentele actualizate pot fi consultate gratuit pe www.erste-am.ro .