Stimaţi investitori ai fondurilor YOU INVEST Solid RON, YOU INVEST Balanced RON și YOU INVEST Solid EUR,

Vă aducem la cunoştinţă că aşa cum aţi fost anunţaţi prin nota de informare publicată în data 19.11.2019, fondurile YOU INVEST Solid RON si YOU INVEST Balanced RON au fuzionat cu YOU INVEST Active RON și fondul YOU INVEST Solid EUR a fuzionat cu YOU INVEST Active EUR.


În urma fuziunii, un titlu de participare YOU INVEST Solid RON s-a transformat în 0,68752998 titluri de participare YOU INVEST Active RON, un titlu de participare YOU INVEST Balanced RON s-a transformat în 0,69796512 titluri de participare YOU INVEST Active RON și un titlu de participare YOU INVEST Solid EUR s-a transformat în 0,94942533 titluri de participare YOU INVEST Active EUR.

De exemplu, investitorul care deţinea 1.000 titluri de participare YOU INVEST Solid RON acum deţine 687,53 titluri de participare YOU INVEST Active RON.

SAI Erste Asset Management SA