Nota de informare a investitorilor
privind fuziunea prin absorbtie a
Fondurilor deschise de investitii YOU INVEST Balanced RON si YOU INVEST Solid RON (fonduri absorbite) cu
YOU INVEST Active RON (fond absorbant)
administrate de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.

Fondul deschis de investitii YOU INVEST Balanced RON autorizat prin Autorizatia ASF nr. 23/14.02.2014 inscris in Registrul Public al ASF cu nr. CSC06FDIR/400089 si Fondul deschis de investitii YOU INVEST Solid RON autorizat prin Autorizatia ASF nr. 21/14.02.2014 inscris in Registrul Public al ASF cu nr. CSCFDIR/400087 vor fuziona prin absorbtie (fonduri absorbite) cu Fondul deschis de investitii YOU INVEST Active RON autorizat prin Decizia nr. 1870/09.10.2007 inscris in Registrul Public al ASF cu nr. CSC06FDIR/400042 (fond absorbant).

Ca urmare a procesului de fuziune, niciun cost suplimentar nu este suportat de investitori.

Investitorii care doresc sa-si rascumpere unitatile de fond detinute in FDI YOU INVEST Balanced RON si FDI YOU INVEST Solid RON o pot face in conditiile prevazute in documentele constitutive ale fondurilor pana la data de 13.12.2019.

Incepând cu data de 16.12.2019, se suspenda operatiunile de subscriere si rascumparare cu unitati de fond FDI YOU INVEST Balanced RON, FDI YOU INVEST Solid RON si FDI YOU INVEST Active RON cu exceptia rascumpararilor integrale, pâna la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendarii.

In data fuziunii, 17.12.2019 va fi stabilita rata de conversie a unitatilor de fond, in functie de valorile unitare ale activului net al fondurilor, calculate de S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. si certificate de Banca Comerciala Româna S.A., in calitate de depozitar al activelor fondurilor.

Operatiunea de conversie nu va avea impact fiscal.

Cererile de rascumparare integrala pentru fondurile absorbite depuse in ziua fuziunii vor fi inregistrate ca cereri de rascumparare integrala pentru You Invest Active RON, fiind convertite corespunzator ratei de conversie dupa data fuziunii.

In urma procedurii de fuziune, nu este garantata o valoare a unitatii de fond egala cu cea detinuta anterior de investitorii FDI YOU INVEST Balanced RON si FDI YOU INVEST Solid RON.

Investitorii FDI YOU INVEST Balanced RON si FDI YOU INVEST Solid RON vor fi informati cu privire la numarul de unitati de fond FDI YOU INVEST Active RON detinute dupa finalizarea procesului de fuziune.

Operatiunile de subscriere si rascumparare cu unitati de fond FDI YOU INVEST Active RON se reiau in data de 20.12.2019.

Investitorii au dreptul sa rascumpere integral detinerile din fondurile implicate in operatiunea de fuziune.

Atributiile depozitarului fondurilor sunt:
- Emite un certificat constatator pentru fondul FDI YOU INVEST Active RON (fond absorbant), anterior fuziunii, privind numarul investitorilor, numarul unitatilor aflate in circulatie, activul net si activul total.
- Emite un certificat constatator pentru fondul FDI YOU INVEST Active RON (fond absorbant), in urmatoarea zi lucratoare ulterioara fuziunii din care reiese situatia noului fond rezultat in urma fuziunii.

Atributiile auditorului financiar sunt de evaluare a caracterului adecvat si rezonabil al criteriilor de evaluare folosite si al ratei de conversie a unitatilor de fond ale fondurilor implicate in fuziune.

Fondul rezultat in urma fuziunii va fi administrat in conformitate cu politica actuala de investitii a fondului deschis de investitii FDI YOU INVEST Active RON.
Diferentele privind politica si strategia de investitii dintre fondurile absorbite si cel absorbant apar datorita alocarii strategice ale fondurilor, universul investitional fiind unul comun tuturor fondurilor implicate in fuziune.
Politica de investitii a FDI YOU INVEST Active RON are urmatoarea alocare strategica:

- 25% actiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M si/sau F.I.A. care investesc preponderent in actiuni si
- 75% alte instrumente financiare, in conditiile si limitele prevazute in prospectul de emisiune al fondului, cu respectarea reglementărilor in vigoare.
Ca urmare a procesului de fuziune se modifica orizontul investitional fata de cel al fondurilor absorbite, perioada de timp a investitiei fiind pe termen lung.
Perioada minima recomandata de investitie in FDI YOU INVEST Active RON este de 7 ani, fata de 3 ani pentru FDI You Invest Solid RON si 5 ani pentru FDI YOU INVEST Balanced RON.

In urma fuziunii, investitorii nu vor avea costuri mai mari, nivelul anual al comisioanelor platite din activul fondurilor fiind mai redus la FDI YOU INVEST Active RON*.

In urma fuziunii, indicatorului sintetic de risc si randament (ISRR) al FDI YOU INVEST Active RON nu se va modifica, pastrandu-se actuala clasa de risc (clasa 3) fiind mai ridicat decat al FDI YOU INVEST Solid RON care este in clasa de risc 2.

Investitorii FDI YOU INVEST Solid RON si FDI YOU INVEST Balanced RON (fonduri absorbite) au obligatia de a citi Documentul cu informatii cheie destinate investitorilor (DICI) precum si Prospectul de emisiune al fondului FDI YOU INVEST Active RON (fond absorbant).

Informatii complete despre procesul de fuziune si despre FDI YOU INVEST Active RON se pot obtine de la orice unitate a Bancii Comerciale Romane S.A. sau de la sediul S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., din Bucuresti, bdul. Aviatorilor nr. 92, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web : www.erste-am.ro.

* s-au avut in vedere comisioanele platite in anul 2018