Notă de Informare către Investitorii Fondului Deschis de Investiţii (“FDI”) ERSTE Bond Flexible RON administrat de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

 

 

Conform Hotărârii Directoratului nr. 12 din data de 27.06.2018,

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI ERSTE Bond Flexible RON,  

Anunţă modificarea comisionului de administrare aferent FDI ERSTE Bond Flexible RON, prin scăderea lui de la 0,9% pe an, respectiv 0,075% pe lună, la 0,8% pe an, respectiv 0,066% pe lună.

Modificările intră în vigoare la data publicării prezentei Note de Informare.

S.A.I. Erste Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat / Director General Executiv