Notă de Informare

către Investitorii Fondului Deschis de Investiţii (“FDI”) ERSTE Money Market RON administrat de SAI Erste Asset Management S.A.

 

 

S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI ERSTE Money Market RON,

Conform Hotărârii Directoratului nr. 12 din data de 05.10.2016,

Anunţă modificarea comisionului de administrare aferent FDI ERSTE Money Market RON, prin scăderea acestuia de la 0,5%/an la 0,25%/an, respectiv de la 0,0416%/lună la 0,0208%/lună.

Modificările intră în vigoare la data publicării prezentei Note de Informare.

 

 

 

 

SAI Erste Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv