Notă de Informare către Investitorii Fondului Deschis de Investiţii ERSTE Bond Flexible RON administrat de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA (SAI ERSTE)

În sedinţa din data de 20.06.2014, Directoratul SAI ERSTE a hotărât reducerea comisionului de administrare pentru FDI ERSTE ERSTE Bond Flexible RON de la 0,11% pe lună la 0,10% pe lună, începând cu data de 01.07.2014.

SAI ERSTE Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv