2014 13 MAI
Erste Asset Management Fuziune între fondurile ESPA BOND EUROPE și ESPA PORTFOLIO BOND

La data de 16 mai 2014, fondurile ESPA BOND EUROPE și ESPA PORTFOLIO BOND vor fuziona. Fondul rezultat va purta denumirea ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE. Fuziunea implementează o strategie de investiții bine pusă la punct, axată pe obligațiunile emise în Europa. Maximum 25% din valoarea activului net poate constitui expunere la riscul valutar.