La data de 16 mai 2014, fondurile ESPA BOND EUROPE și ESPA PORTFOLIO BOND vor fuziona. Fondul rezultat va purta denumirea ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE. Fuziunea implementează o strategie de investiții bine pusă la punct, axată pe obligațiunile emise în Europa. Maximum 25% din valoarea activului net poate constitui expunere la riscul valutar.