Informare pentru deţinătorii de titluri de participare în Fondul ESPA STOCK GLOBAL:


Din data de 17 aprilie 2014, Fondul ESPA SELECT STOCK în care deţineţi titluri de participare sau în care intenţionaţi să subscrieţi va fuziona cu Fondul ESPA STOCK GLOBAL. Aceasta înseamnă că din data de 17 aprilie 2014, toate activele şi datoriile ESPA SELECT STOCK vor fi transferate către ESPA STOCK GLOBAL; Fondul ESPA SELECT STOCK îşi va înceta activitatea. După implementarea noii strategii de investiţii, rezultată în urma modificării condiţiilor fondului anterior fuziunii, universurile investiţionale ale fondului rezultat în urma fuziunii şi al fondului absorbant vor fi aliniate astfel încât fuziunea să nu cauzeze modificări majore în profilul risc/randament. Creşterea volumului de active administrate va avea ca rezultat o administrare mai eficientă a fondului şi poate avea un efect pozitiv asupra costurilor totale.

Accesaţi aici notificarea fuziunii, Documentul privind informaţiile cheie pentru investitori în forma actualizată şi prospectul care include şi condiţiile aplicabile fondului absorbant ESPA STOCK GLOBAL