Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”)

ERSTE Absolute Return 15 EUR, ERSTE Absolute Return 25 EUR şi ERSTE Absolute Return 25 RON administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA (SAI ERSTE)

Modificările menţionate mai jos sunt comune tuturor FDI menţionate mai sus:

Redenumirea FDI astfel:
1.1. ERSTE Absolute Return 25 RON se va redenumi FDI YOU INVEST Active RON

1.2. ERSTE Absolute Return 15 EUR se va redenumi FDI YOU INVEST Balanced EUR

1.3. ERSTE Absolute Return 25 EUR se va redenumi FDI YOU INVEST Active EUR

Modificarea structurii Consiliului de Supraveghere al SAI ERSTE (schimbarea numărului de membri şi componenţa).
Înlocuirea sintagmei “Certificat de Investitor” cu “Notificarea privind confirmarea tranzacţiei” (conform noilor reglementări).
Modificarea sintagmei “rambursare” cu “reducere” în următorul paragraf: “SAI ERSTE poate acorda investitorilor reduceri ale comisionului de subscriere, în funcţie de tipul investitorului, valoarea investită şi perioada aferentă acesteia. Acordarea acestei reduceri nu implică nici un cost suplimentar Fondului.”
Participarea iniţială nu poate fi mai mică decât contravaloarea unui titlu de participare.

Modificările menţionate mai jos sunt aplicabile FDI ERSTE Absolute Return 25 EUR:

Modificarea sumei lunare aferente subscrierii sistematice, de la 2.500 EUR la 50 EUR.
Uniformizarea perioadei de investire la 7 (şapte) ani având în vedere acelaşi produs (indiferent de moneda de denominare)
Completarea regulilor de evaluare a activelor FDI conform deciziei Directoratului în acest sens şi a reglementărilor în vigoare.

Modificările menţionate mai jos sunt aplicabile FDI ERSTE Absolute Return 15 EUR:

Modificarea sumei lunare aferente subscrierii sistematice, de la 2.500 EUR la 50 EUR.
Completarea regulilor de evaluare a activelor FDI conform deciziei Directoratului în acest sens şi a reglementărilor în vigoare.

Modificările menţionate mai jos sunt aplicabile FDI ERSTE Absolute Return 25 RON:

Uniformizarea gradului de risc având în vedere politica de investiţii a FDI, şi anume grad de risc mediu.
Uniformizarea perioadei de investire la 7 (şapte) ani având în vedere acelaşi produs (indiferent de moneda de denominare)
Modificarea sumei lunare aferente subscrierii sistematice, de la 10.000 lei la 200 lei.

Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondurilor, altele decat cele expres impuse de reglementarile in vigoare, au posibilitatea ca, in termen de 10 zile de la data publicarii notei de informare a investitorilor, sa rascumpere numai integral titlurile de participare detinute.

SAI ERSTE Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv