Informare pentru deţinătorii de unităţi de fond ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS

Începând cu 20 septembrie 2013, fondul ESPA STOCK BRIC va fuziona cu ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS, fond în care deţineţi sau intenţionaţi să deţineti titluri de participare. Acest lucru înseamnă că pe data de 20.09.2013, ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS va prelua toate activele şi pasivele ESPA STOCK BRIC, iar fondul ESPA STOCK BRIC va fi dizolvat.

Mai jos puteţi găsi scrisoarea de informare privind fuziunea celor două fonduri, documentul actual privind informaţiile cheie destinate investitorilor şi prospectul de emisiune al fondului ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS, care conţine toate prevederile fondului.

Strategia de investiţii şi profilul de risc/randament al fondului ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS nu vor fi modificate în urma fuziunii. Fondul investeşte la nivel global în companii din pieţele emergente, cu situaţii financiare solide. Strategia de investiţii a fondului va pune accent pe o alocare a activelor pe regiuni ca Asia, Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi America Latină, cât şi pe selecţia companiilor şi a sectoarelor de activitate.