Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”)

ERSTE Monetar, BCR Obligaţiuni, BCR Dinamic, BCR Expert şi BCR Europa Avansat

administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA (SAI ERSTE)

Începând cu data de 20.03.2013, evaluarea activelor FDI administrate de SAI ERSTE, se va efectua în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri C.N.V.M. nr. 23/20.12.2012 privind evaluarea activelor O.P.C. autorizate/avizate de C.N.V.M., actului normativ menţionat.

Facem precizarea că documentele aferente FDI-urilor administrate de SAI ERSTE vor fi modificate în sensul celor de mai sus.

SAI ERSTE Asset Management SA

Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat/Director General Executiv