Notă de informare a investitorilor

Privind modificarea comisionului de administrare aferent fondului deschis de investiţi (FDI) ERSTE Monetar administrat de către SAI ERSTE Asset Management SA (SAI ERSTE)

Conform Deciziilor din datele de 03.08.2012 şi 27.12.2012, Directoratul SAI ERSTE a hotărât majorarea valorii comisionului de administrare de la 0,0208 % pe luna la 0,0416 % pe luna, calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă.
Noua valoare a comisionului de administrare va intra în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea prezentei Note de informare.

Preşedinte Directorat,
Dragoş Valentin Neacşu
SAI ERSTE Asset Management SA, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg CNVM PJR05SAIR400028; FDI ERSTE Monetar Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg CNVM CSC06FDIR/400079; Depozitar: BCR SA, Aviz CNVM nr. 27/2006, nr. Reg. CNVM PJR10/DEPR/400010.