Toţi investitorii fondurilor de investiţii sunt rugaţi să se prezinte la oricare din sediile distribuitorilor autorizaţi sau al SAI de unde au achiziţionat unităţile de fond, pentru actualizarea datelor de identificare, această acţiune fiind obligatorie, urmare art.4 (2) din Dispunerea de Măsuri CNVM nr.2/2011.