Autor: Erste AM Communications

Sursa articolului: https://blog.en.erste-am.com/financial-market-outlook-second-half-of-2021-equities-remain-first-choice/

  • Acțiunile și obligațiunile cu randament ridicat înregistrează câștiguri, iar obligațiunile de stat tendințe de scădere
  • Revenirea rapidă și analiza datelor susțin investițiile în active riscante
  • Presiunea inflaționistă va acționa doar temporar; politica monetară rămâne expansionistă
  • La 30 iunie 2021, Erste AM administrează active în valoare de EUR 72,8 miliarde și își majorează cota de piață în Austria la 22%
  • Erste AM celebrează 20 de ani de durabilitate

Acțiunile și obligațiunile cu randament ridicat înregistrează câștiguri, iar obligațiunile de stat tendințe de scădere

Conform afirmațiilor lui Alexander Lechner, Directorul Departamentului Multi Asset din cadrul companiei austrice Erste Asset Management, revenirea rapidă a economiei (care nu s-a încheiat încă) a susținut, în special, de la începutul anului, investițiile în clasele de active riscante. Piețele de acțiuni globale au crescut semnificativ, cu 14%, în prima jumătate a anului 2021, până la ajustarea cu efectele fluctuațiilor valutare (date la 30 iunie 2021; sursa: Bloomberg). Piețele de obligațiuni au urmat două trasee diferite: activele riscante precum obligațiunile corporative cu randament ridicat din Europa și SUA au câștigat aproximativ 3%; pe de altă parte, instrumentele cu venit fix au oferit randamente scăzute (în special obligațiunile de stat care oferă protecție împotriva riscului de credit), capitalul investitorilor fiind de asemenea blocat mai mult timp în acest tip de produse (care au durată mai mare).

Redeschiderea economiei după perioadele de carantină a ajutat în special acțiunile ciclice din sectorul energie și companii financiare. Piața instrumentelor cu venit fix din SUA și Europa a fost susținută de majorarea dobânzilor, care s-a reflectat în performanța înregistrată de obligațiunile de stat cu scadență la 10 ani. Creșterea randamentelor poate fi explicată prin creșterea ratei inflației, pe care Lechner o consideră ca fiind temporară. Presiunea inflaționistă se datorează mai ales majorării prețurilor la energie, alimente și mărfuri, precum și decalajului mai mic de producție și se va reduce în următorii ani.

Perspective: creșterea va atinge maximul în T2?

„Datele pozitive ne fac să credem că rata de creștere economică globală va rămâne solidă în 2021 și 2022,” spune Lechner. Economia și-a revenit semnificativ: „Ne așteptăm ca în T2, creșterea economică din Statele Unite să atingă un maxim. Ulterior, economia va continua să crească, dar rata de creștere va fi mai mică.” Politicile monetare implementate de băncile centrale, politicile fiscale și programele de stimulare a economiei, precum cel din Statele Unite, care împiedică erodarea venitului disponibil al consumatorilor reprezintă factori care susțin piețele financiare. În plus, în prezent sunt implementate și diferite proiecte de infrastructură. Conform estimărilor Fondului Monetar Internațional (FMI), toate aceste cheltuieli vor conduce la creșterea semnificativă a deficitului bugetar. Tot acest context susține piețele de acțiuni, ale căror evaluări se situează deja „la polul maxim al valorilor istorice”.

În valoare relativă și având în vedere dobânzile scăzute, evaluările sunt atractive, spune Lechner. De asemenea, analiștii se așteaptă ca acțiunile globale să înregistreze profituri substanțiale în anii următori. Creșterea prognozată pentru 2021 este +46%. În cazul în care prețurile rămân la același nivel, indicatorul preț/profit ar scădea la aproximativ 17x până în anul 2023, explică Lechner. Pe lângă momentul propice din ciclul economic, datele analizate transmit în momentul de față către investitori semnale privind achiziția de active riscante. „Indicatorii analizați de noi prezintă acum tendințe pozitive pentru investițiile în acțiuni, obligațiuni cu randament ridicat și obligațiuni de pe piețe emergente. Fondurile de piață monetară din Europa au prezentat de asemenea interes crescut pentru investitori în ultimii ani, dar au oferit doar randamente foarte scăzute sau chiar negative. O parte din capital poate fi redirecționat către investiții în active riscante.

Politicile băncilor centrale rămân expansioniste

În ceea ce privește politica ratei dobânzii, băncile centrale continuă politica banilor ieftini. „Expansiunea bilanțului băncilor centrale a atins cote maxime”, spune Lechner. Totuși, o parte din bănci, mai ales Fed-ul, ia în calcul măsuri precaute de schimbare a strategiei. Este foarte posibil ca Statele Unite să recurgă la reducerea programului de achiziții de obligațiuni, după ce se vor înregistra evoluții pozitive semnificative pe piața muncii și în ceea ce privește rata inflației. Sunt posibile anunțuri în acest sens în vară sau toamnă. În ultimele săptămâni, așteptările referitoare la anunțurile Fed-ului privind majorarea dobânzilor s-au modificat, în sensul că se așteaptă majorări mai consistente. În Europa, procesul va dura mai mult. „Nu ne așteptăm la majorări de dobânzi în 2022 sau 2023,” explică Lechner.

Indiferent de situație, randamentele obligațiunilor de stat vor rămâne scăzute pe termen mediu, conform estimărilor Erste AM, iar acest lucru probabil nu se va schimba în a doua jumătate a anului. Dar, creșterile ușoare de randamente pot conduce din nou la scăderea prețurilor obligațiunilor.

La 30 iunie 2021, Erste AM administrează active în valoare de EUR 72,8 miliarde și își majorează mai mult cota de piață în Austria

Valoarea activelor administrate de Erste Asset Management a crescut în prima jumătate a anului 2021 cu EUR 4,6 miliarde, la EUR 72,8 miliarde. În Austria, Erste AM  și-a majorat cota de piață la 22%, cu active în administrare în valoare de EUR 45,8 miliarde. Clienții persoane fizice reprezintă o pondere din ce în ce mai mare din investitorii în fonduri (alături de investitorii instituționali); așa cum subliniază și Heinz Bednar, CEO Erste Asset Management: „Anul trecut a început bine, iar tendința continuă și în 2021.”

Erste Asset Management se mândrește în mod deosebit cu rata de creștere a investițiilor durabile (în fondurile ESG), mai ales în fondurile de investiții cu impact. Investițiile cu impact au ca scop nu doar randamentul financiar, dar și obținerea de efecte sociale și de mediu pozitive.

Discuțiile care au loc la nivel global referitor la schimbările climatice și protecția mediului au adus în prim-plan subiectul durabilității în toate domeniile, inclusiv în sectorul investițiilor. Aproximativ o cincime din toate activele administrate de Erste AM (în valoare de EUR 13 miliarde) reprezintă fonduri care respectă anumite standarde specifice de mediu, sociale și/sau guvernanță corporativă.

Erste Asset Management celebrează 20 de ani de durabilitate

Erste AM a lansat primul fond de acțiuni de mediu cu 20 de ani în urmă, moment care a atras cu sine un val de investiții „verzi” pe piața locală a fondurilor de investiții. Erste AM a format și o alianță cu WWF Austria acum 15 ani. Au urmat numeroase momente importante: interzicerea armelor controversate în anul 2021, gruparea și exercitarea drepturilor de vot pentru toate fondurile de acțiuni administrate, în anul 2015, cuantificarea riscurilor privind emisiile de CO2 în anul 2019, extinderea politicii noastre privind exploatarea cărbunelui pentru toate fondurile mutuale administrate și integrarea criteriilor ESG în anul 2020. Pentru mai multe detalii cu privire la cei 20 de ani de durabilitate și așteptările noastre pentru următorii 20 de ani, vă rugăm să vizitați www.erste-am.at/de/thenext20years.

Disclaimer

Acesta este un material publicitar. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA. SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028, Bld Aviatorilor Nr.92, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro; Depozitar: BCR SA