EAM Communication

Data: 20.03.2020

 

Care sunt evoluțiile față de situația din 19.03.2020?

Uneori, situațiile obișnuite devin extraordinare. Pentru a dovedi această afirmație, vom folosi datele prezentate de Bloomberg. Din anul 1928, în cele 24.060 de zile de tranzacționare, variația medie a indicelui S&P 500 a fost +0.02%. Prin contrast, în ultima lună (respectiv, din data de 24.02.2020), variația indicelui S&P 500 a fost mai mică de 1.7% doar în trei zile. Ziua de 19.03.2020 a fost prima zi obișnuită de tranzacționare din ultima perioadă, piața închizând la o diferență de doar 0.47%. Cu alte cuvinte, „ieri, piețele financiare și-au încetinit ușor evoluția”.

 

Obligațiunile de stat din Europa au înregistrat o tendință constant pozitivă. Ca urmare a anunțului Băncii Centrale Europene privind continuarea programului de achiziție de obligațiuni, primele de risc aferente obligațiunilor emise de țările periferice ale Uniunii Europene, în special Italia, au scăzut semnificativ. Aurul a înregistrat de asemenea o evoluție ascendentă. Prețul țițeiului a crescut cu peste 21%, o creștere zilnică record (nu toate piețele și-au încetinit evoluția).

Sursa: https://blog.en.erste-am.com/the-ordinary-becomes-special-update-from-the-investment-division/