Evoluţia pieţelor financiare şi impactul asupra fondurilor administrate de Erste Asset Management

 

Actiuni:

Piata de actiuni locala a inregistrat pe cursul zilei de 19 decembrie o volatilitate ridicata: Ministerul de Finante a anuntat o serie de masuri noi pe care intentioneaza sa le implementeze printr-o ordonanta de urgenta pana la sfarsitul anului curent, pentru a mentine deficitul bugetar la 3% din PIB in 2019. Printre masurile anuntate, guvernul intentioneaza:

·         sa introduca o taxa pe activele bancare incepand cu ianuarie 2019 care ar afecta profitabilitatea bancilor

·         sa introduca o taxa de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din sectorul energiei electrice si termice

·         Sa plafoneze in cazul producatorilor de gaze naturale, pretul la gazele naturale din productia proprie la 68 RON /MWh pentru o perioada de 3 ani, incepand cu aprilie 2019

De asemenea, ar putea fi introduse mai mai multe modificari pentru Pilonul 2 de pensii: reducerea comisioanelor de contributie de la 2.5% la 1%, posibilitatea retragerii anticipate, inainte de pensionare, dupa minimum 5 ani de participare, precum si modificarea comisionului de administrare, in functie de performanta fondului.

Fondurile de actiuni / cu componenta de actiuni administrate de Erste Asset Management sunt investite preponderent in entitati inregistrate in Romania, avand un nivel de lichiditate adecvat. Pentru perioada urmatoare continuam sa fim precauti in strategia de investitii: ne asteptam ca volatilitatea sa persiste in piata locala de actiuni, pana la clarificarea masurilor fiscale ce vor fi implementate.

Instrumente cu venit fix:

Ministerul de Finante a publicat un proiect de ordonanta de urgenta ce vizeaza introducerea unui pachet vast de masuri fiscale pentru anul 2019, cu scopul de a mentine deficitul fiscal in limita tintei de 3.0% din PIB.  Principalele modificari propuse sunt urmatoarele:

·         Introducerea unei taxe pe activele bancare, ce va fi aplicata pe baza mediei trimestriale a ratelor ROBOR cu scadentele la 3 si 6 luni atunci cand acestea depasesc pragul de 1.5%. La nivelul actual al ratelor ROBOR, rata de impozitare se apropie de limita superioara, rezultand un impozit de 0.9% asupra activelor financiare.

·         Majorarea tarifului de monitorizare anual pentru companiile din sectorul de telecomunicatii de la 0.4% la 3% aplicat cifrei de afaceri

Guvernul propune introducerea mai multor modificari asupra Pilonului II de pensii administrate privat: reducerea comisioanelor de contributie de la 2.5% la 1.0%; posibilitatea retragerii anticipate, precum si modificarea comisionului de administrare, in functie de performanta fondului.

Ca urmare a publicarii acestui proiect de ordonanta de urgenta, obligatiunile de stat in lei au avut o performanta negativa, randamentele inregistrand o crestere cu aproximativ 25 puncte de baza. Impactul asupra obligatiunilor denominate in euro nu a fost semnificativ. Ne asteptam ca in urmatoarea perioada, volatilitatea pe obligatiunile de stat in lei sa ramana la un nivel ridicat, pana la clarificarea masurilor fiscale ce vor fi implementate pe plan local si impactul acestora asupra principalilor indicatori macroeconomici.

Fondurile de obligatiuni administrate de Erste Asset Management au investitii diversificate in obligatiuni de stat, obligatiuni corporative si instrumente ale pietei monetare. Activele fondurilor ce investesc in obligatiuni sunt evaluate utilizand pretul de piata al respectivelor instrumente, ce fluctueaza pana la data maturitatii acestora in functie de conditiile de piata. Fondurile de obligatiuni au abordat o strategie mai precauta in ultima perioada, majoritatea activelor fiind investite in obligatiuni de stat emise de Romania in lei si in euro, cu scadente scurte si medii. De asemenea, strategia prevede un grad ridicat de lichiditate si diversificare a investitiilor.

Disclaimer

Acesta este un material publicitar. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI), înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA.