În primele două săptămâni ale lunii noiembrie, preţurile obligaţiunilor de stat românesşti (măsurate prin indicele JP Morgan) au avut o performanţă de -1,6%.

Această scădere a preţului obligaţiunilor de stat este determinată de creşterea randamentului cerut de investitori pentru a acoperi inflaţia şi posibilitatea ca BNR să majoreze dobânda de politică monetară.

Evoluţia economică peste aşteptări din trimestrul trei de 8.8% a crescut probabilitatea ca BNR să majoreze dobânda pentru a încetini inflaţia.

În ultimii ani, randamentele obligaţiunilor de stat româneşti au atins minime istorice datorită inflaţiei negative, deficitului fiscal sub 3% din PIB şi a dobânzilor scăzute de pe piaţa monetară. Acest lucru însă a erodat performanţa potenţială a fondului Erste Bond Flexible RON.

Fondul Erste Bond Flexible RON, unde majoritatea investiţiilor sunt instrumente emise de Ministerul Finantelor Publice foloseşte preţurile de piaţă în evaluarea investiţiilor, astfel încât aceste mişcări de piaţă sunt reflectate în performanţa fondului, rezultând o performanţa netă de -0.3% (ultimele 2 săptămâni).

Pe termen mediu, ajustarea în sus a randamentelor începută în luna septembrie va creşte potenţialul de performanţă a acestui fond. Fondul păstrează un procent ridicat de active lichide, precum obligaţiunile de stat. De asemenea, durata medie a instrumentelor din portofoliu este de 2.9 ani.

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI ERSTE Asset Management SA.FDI ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar), Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400079; FDI ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligaţiuni), Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039; FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR / 400081; FDI ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic), Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400002; FDI ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert), Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400024; FDI YOU INVEST Solid RON, Autorizaţia ASF nr. A/21/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400087; FDI YOU INVEST Balanced RON, Autorizaţia ASF nr. A/23/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400089; FDI YOU INVEST Active RON, Decizia CNVM nr. 1870/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400042; FDI YOU INVEST Solid EUR, Autorizaţia ASF nr. A/22/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400088; FDI YOU INVEST Balanced EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 370/ 2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400082; FDI YOU INVEST Active EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 369/2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/ 400083.

SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028, str. Uruguay, nr. 14, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro

Depozitar: BCR SA