În ultima lună au fost înregistrate evenimente importante cu impact pe piețele financiare, care s-au reflectat în evoluția fondurilor administrate de Erste Asset Management. Mai jos puteți găsi informații de actualitate privind evoluția instrumentelor financiare cu venit fix:

Volatilitate crescută pe piața titlurilor de stat

În ultimele 30 de zile, titlurile de stat denominate în RON au înregistrat o volatilitate crescută și au marcat corecții importante de preț. Indicele JP Morgan ce conține principalele titluri de stat românești denominate în RON a scăzut cu 1.6% în această perioadă. Randamentele titlurilor de stat au crescut, cu precădere cele aferente scadențelor de până în 2 ani, unde s-a înregistrat o creștere de la 1,4% la 2,3%.

Ce factori au contribuit la această evoluție?

Principalii factori ce au contribuit la această evolutie au fost predominant interni, însă și mediul extern a fost defavorabil instrumentelor cu venit fix.

Pe plan intern, scăderea lichidității pe piața interbancară a determinat o creștere accentuată a indicilor ROBOR, aceștia afectând și randamentele titlurilor de stat românești. Așteptările privind creșterea inflației, întărirea condițiilor de politică monetară din partea BNR, precum și posibilele derapaje fiscale au alimentat sentimentul negativ pentru titlurile de stat românești. Ca urmare a evoluțiilor menționate anterior, Ministerul de Finanțe a respins patru licitații de titluri de stat în luna octombrie. În ultimele două zile, creșterile randamentelor s-au oprit și observăm o stabilizare în ce privește titlurile de stat denominate în RON. Lichiditatea din sistemul interbancar poate reveni spre finalul anului, odată cu îndeplinirea deficitului bugetar de 3% din PIB pentru 2017.

Pe plan extern, se observă o corecție moderată a ratelor în Europa și SUA pe fondul creșterii dobânzilor de către băncile centrale și reducerea treptată a stimulului monetar. De asemenea, așteptările investitorilor în SUA privind măsurile de relaxare fiscală prin micșorări de taxe au contribuit la creșterea randamentelor. Indicele Citigroup ce conține principalele titluri de stat românești denominate în EUR a scăzut cu 0.05% în ultimele 30 de zile.

Alocarea portofoliului fondurilor ERSTE MONEY MARKET RON, ERSTE BOND FLEXIBLE RON și ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR:

În acest context, menținem o alocare prudentă a activelor, preponderent în titluri de stat românești cu maturități scurte și medii. Păstrăm de asemenea un grad ridicat de lichiditate și urmărim cu atenție evoluția pieței obligațiunilor.

Mai jos puteți găsi principalii indicatori calculați pentru portofoliile celor trei fonduri, care reflectă situația actuală privind volatilitatea, scăderea maximă istorică înregistrată de fondurile menționate, numărul de luni pozitive, durata și randamentul mediu al instrumentelor din portofoliul fondurilor:

Date la 29 septembrie 2017

Sursa: Erste Asset Management

Terminologie

  1. Volatilitate = măsoara variaa pretului unui instrument financiar in timp. In mod normal, volatilitatea este deviatia standard a randamentului unei investitii pe o perioada de timp. Volatilitatea indica doar variatia pretului, nu si sensul modificarii acestuia
  2. Maximum drawdown = scăderea maximă istorică înregistrată de un fond, de la un vârf la o scădere a valorii titlului de participare, indicator calculat de la lansarea fondului
  3. Numărul de luni pozitive = procentul de luni în care performanta fondului a fost pozitivă, calculat de la lansarea fondului
  4. Durata medie ponderată a instrumentelor din portofoliu = media ponderată a duratei până la scadentă a instrumentelor din portofoliu si este exprimată în ani
  5. Randamentul mediu al instrumentelor = media ponderată a randamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, înainte de perceperea comisioanelor curente prezentate în DICI

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI ERSTE Asset Management SA.

FDI ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar), Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400079; FDI ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligaţiuni), Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039; FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR / 400081; FDI ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic), Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400002; FDI ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert), Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400024; FDI YOU INVEST Solid RON, Autorizaţia ASF nr. A/21/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400087; FDI YOU INVEST Balanced RON, Autorizaţia ASF nr. A/23/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400089; FDI YOU INVEST Active RON, Decizia CNVM nr. 1870/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400042; FDI YOU INVEST Solid EUR, Autorizaţia ASF nr. A/22/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400088; FDI YOU INVEST Balanced EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 370/ 2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400082; FDI YOU INVEST Active EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 369/2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/ 400083.

SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028, str. Uruguay, nr. 14, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro

Depozitar: BCR SA