În ultima săptămână au fost înregistrate câteva evenimente importante care au avut impact pe pieţele financiare, care s-a reflectat şi în evoluţia fondurilor administrate de Erste Asset Management. Mai jos vă oferim detalii privind evoluţia instrumentelor financiare cu venit fix:

Volatilitate crescută pe piața titlurilor de stat

În ultima săptămână, titlurile de stat au înregistrat o volatilitate crescută și au marcat corecții importante de preț.

Indicele JP Morgan ce reprezintă principalele titluri de stat românești denominate în RON a scăzut cu 0,9% în această perioadă. Toate maturitățile au avut creșteri ale randamentelor, însă corecțiile au fost mai importante pentru scadențele mai scurte.

Indicele Citigroup pentru principalele titluri de stat românești denominate în EUR a scăzut cu 0,7% în ultimele două săptămâni.

Ce factori au contribuit la această evoluție?

Principalii factori ce au contribuit la această evoluție au fost predominant interni, însă și mediul extern este defavorabil instrumentelor cu venit fix.

În plan intern, scăderea lichidității pe piața interbancară a determinat o creștere accentuată a indicilor ROBOR, aceștia afectând și randamentele titlurilor de stat românești. Așteptările privind creșterea inflației, întărirea condițiilor de politică monetară din partea BNR, precum și posibilele derapaje fiscale au alimentat sentimentul negativ pentru titlurile de stat românești. Lichiditatea din sistemul interbancar poate reveni spre finalul anului, odată cu îndeplinirea deficitului bugetar de 3% din PIB pentru 2017.

Pe plan extern, se observă o corecție moderată a ratelor în Europa și SUA pe fondul creșterii dobânzilor de către băncile centrale și reducerea treptată a stimulului monetar. De asemenea, așteptarile investitorilor în SUA privind măsurile de relaxare fiscală prin micșorări de taxe au contribuit la creșterea randamentelor.

Alocarea portofoliului fondurilor ERSTE BOND FLEXIBLE RON și ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR:

În acest context, menținem o alocare prudentă a activelor, preponderent în titluri de stat românești cu maturități scurte și medii. Păstrăm de asemenea un grad ridicat de lichiditate și urmărim cu atenție evoluția pieței obligațiunilor.

___________________________________________________________________


Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI ERSTE Asset Management SA.

FDI ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar), Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400079; FDI ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligaţiuni), Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039; FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR / 400081; FDI ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic), Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400002; FDI ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert), Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400024; FDI YOU INVEST Solid RON, Autorizaţia ASF nr. A/21/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400087; FDI YOU INVEST Balanced RON, Autorizaţia ASF nr. A/23/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400089; FDI YOU INVEST Active RON, Decizia CNVM nr. 1870/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400042; FDI YOU INVEST Solid EUR, Autorizaţia ASF nr. A/22/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400088; FDI YOU INVEST Balanced EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 370/ 2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400082; FDI YOU INVEST Active EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 369/2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/ 400083.

SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028, str. Uruguay, nr. 14, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro

Depozitar: BCR SA