Randamentele titlurilor de stat la nivel global au crescut, determinând scăderea preţului acestora în ultima săptămână, din cauza intensificării aşteptărilor investitorilor ca noul preşedinte ales al SUA, Donald Trump, să implementeze măsuri de expansiune fiscală.

Drept consecinţă, randamentele titlurilor de stat americane cu scadenţa la 10 ani au crescut cu 50 puncte de bază până la un nivel de 2.25%, iar titlurile de stat germane au atins un nivel de 0.35% (de la 0.15%).

Acestea reprezintă ratele de referinţă pentru toate celelalte ţări, astfel încât ele au impactat şi titlurile de stat din pieţele emergente, cum este România.

Strategie precaută a fondurilor de obligaţiuni şi piaţă monetară ale Erste Asset Management

Fondurile de obligaţiuni şi piaţă monetară ale Erste Asset Management investesc cu preponderenţă într-un portofoliu de titluri de stat româneşti.

Din momentul confirmării rezultatului alegerilor în SUA, preţul titlurilor de stat româneşti denominate în lei au scăzut cu aproximativ 1.20%. Preţul titlurilor de stat româneşti denominate în euro au avut un declin mai accentuat de 2.80%. Randamentele titlurilor de stat din România au revenit astfel la nivelurile atinse în luna iunie, înainte de Brexit.

În consecinţă, Erste Bond Flexible RON a înregistrat în ultima lună o scădere de -0.74%, în timp ce Erste Bond Flexible Romania EUR a înregistrat o scădere de -1.38%, performanţă influenţată semnificativ de evoluţia politică din ultima săptămână.

Vă reamintim că în ultimul an, Erste Bond Flexible RON a înregistrat o performanţă de +2.97%, în timp ce Erste Bond Flexible Romania EUR a înregistrat o performanţă de+3.79%.

Astfel, fondurile de obligaţiuni şi piaţă monetară administrate de Erste Asset Management au abordat în ultima perioadă o strategie mai precaută, păstrând investiţii preponderent într-un portofoliu de titluri de stat emise de Statul Român cu o durată medie mai scurtă. Strategia are în vedere şi un nivel ridicat de lichiditate în portofolii. De asemenea, acestea nu au expunere faţă de titlurile de stat denominate în dolari şi au o expunere marginală faţă de obligaţiuni corporative denominate în dolari emise de companii din regiune şi entităţi supranaţionale.

Pe un orizont investiţional mediu, creşterea randamentelor din ultima săptămână are un impact pozitiv asupra randamentului mediu al instrumentelor din portofoliul fondurilor şi va atenua fluctuaţiile potenţiale ale acestora.

Ce va urma ?


După corecţia semnificativă din ultima săptămânâ, ne aşteptăm la o consolidare a randamentelor obligaţiunilor de stat la nivel global, luând în considerare revenirea încă fragilă din Europa şi Japonia, precum şi politicile expansioniste întreprinse de băncile centrale din aceste regiuni.

România are fundamente macroeconomice solide, ceea ce va continua să sprijine interesul investitorilor pentru obligaţiunile emise de statul Român.

Randamentele titlurilor de stat la nivel global au crescut, determinând scăderea preţului acestora în ultima săptămână, din cauza intensificării aşteptărilor investitorilor ca noul preşedinte ales al SUA, Donald Trump, să implementeze măsuri de expansiune fiscală.

Drept consecinţă, randamentele titlurilor de stat americane cu scadenţa la 10 ani au crescut cu 50 puncte de bază până la un nivel de 2.25%, iar titlurile de stat germane au atins un nivel de 0.35% (de la 0.15%).

Acestea reprezintă ratele de referinţă pentru toate celelalte ţări, astfel încât ele au impactat şi titlurile de stat din pieţele emergente, cum este România.

Strategie precaută a fondurilor de obligaţiuni şi piaţă monetară ale Erste Asset Management

Fondurile de obligaţiuni şi piaţă monetară ale Erste Asset Management investesc cu preponderenţă într-un portofoliu de titluri de stat româneşti.

Din momentul confirmării rezultatului alegerilor în SUA, preţul titlurilor de stat româneşti denominate în lei au scăzut cu aproximativ 1.20%. Preţul titlurilor de stat româneşti denominate în euro au avut un declin mai accentuat de 2.80%. Randamentele titlurilor de stat din România au revenit astfel la nivelurile atinse în luna iunie, înainte de Brexit.

În consecinţă, Erste Bond Flexible RON a înregistrat în ultima lună o scădere de -0.74%, în timp ce Erste Bond Flexible Romania EUR a înregistrat o scădere de -1.38%, performanţă influenţată semnificativ de evoluţia politică din ultima săptămână.

Vă reamintim că în ultimul an, Erste Bond Flexible RON a înregistrat o performanţă de +2.97%, în timp ce Erste Bond Flexible Romania EUR a înregistrat o performanţă de+3.79%.

Astfel, fondurile de obligaţiuni şi piaţă monetară administrate de Erste Asset Management au abordat în ultima perioadă o strategie mai precaută, păstrând investiţii preponderent într-un portofoliu de titluri de stat emise de Statul Român cu o durată medie mai scurtă. Strategia are în vedere şi un nivel ridicat de lichiditate în portofolii. De asemenea, acestea nu au expunere faţă de titlurile de stat denominate în dolari şi au o expunere marginală faţă de obligaţiuni corporative denominate în dolari emise de companii din regiune şi entităţi supranaţionale.

Pe un orizont investiţional mediu, creşterea randamentelor din ultima săptămână are un impact pozitiv asupra randamentului mediu al instrumentelor din portofoliul fondurilor şi va atenua fluctuaţiile potenţiale ale acestora.

Ce va urma ?


După corecţia semnificativă din ultima săptămânâ, ne aşteptăm la o consolidare a randamentelor obligaţiunilor de stat la nivel global, luând în considerare revenirea încă fragilă din Europa şi Japonia, precum şi politicile expansioniste întreprinse de băncile centrale din aceste regiuni.

România are fundamente macroeconomice solide, ceea ce va continua să sprijine interesul investitorilor pentru obligaţiunile emise de statul Român.