Gerhard Winzer

10 noiembrie 2016

După o îndelungată campanie electorală, iată că avem şi rezultatele alegerilor prezidenţiale din S.U.A.: Donald Trump este următorul preşedinte al Statelor Unite ale Americii. Mai mult, Partidul Republican va deţine în continuare majoritatea locurilor în Congres. Care vor fi repercusiunile asupra economiei globale şi pieţelor financiare?

Sfârşitul blocajului

În ultimii ani, Democraţii şi Republicanii americani au ajuns într-un impas. Acum, acest blocaj este de domeniul trecutului. La modul general, Donald Trump reprezintă schimbarea, în timp ce Hillary Clinton reprezintă starea de fapt actuală. Pe de altă parte, programul Partidului Republican nu coincide în totalitate cu programul lui Donald Trump. Principala problemă se referă la eficacitatea controlului reciproc exercitat de preşedinte şi partidul majoritar. Nu se ştie exact cum se vor aplica măsurile celor două programe care nu sunt perfect convergente.

Politică fiscală expansionistă – creştere economică pronunţată

În ceea ce priveşte politica fiscală, se pare că se va miza pe reduceri de taxe şi impozite, dublate de creşterea cheltuielilor, mai ales în infrastructură. Aceasta înseamnă atât o creştere a deficitului bugetar cât şi o creştere economică mai accentuată.

Politici comerciale restrictive

Una dintre cele mai importante idei care s-a desprins din discursul lui Donald Trump este aversiunea faţă de globalizare şi comerţul liber. Chiar şi în absenţa unui război comercial, ne putem aştepta la politici restrictive de tipul majorărilor discreţionare de taxe de import.

Politică strictă de imigraţie – potenţial de creştere redus

Afirmaţiile dure referitoare la deportarea imigranţilor ilegali nu vor putea fi puse în practică, dar ne putem aştepta la o politică de imigraţie mai restrictivă. Această politică va conduce la scăderea potenţialului de creştere economică, prin scăderea volumului forţei de muncă.

Creşterea inflaţiei

Combinaţia dintre scăderea potenţialului de creştere economică (respectiv, a ofertei agregate) şi majorarea creşterii economice reale (respectiv, a cererii agregate) va aduce cu sine o accentuare a presiunii inflaţioniste.

Mai multe majorări de dobândă

În ceea ce priveşte politica monetară, mediul creat va genera mai multe majorări de dobândă decât au fost luate în calcul până acum de piaţă. În măsura în care nu vor apărea turbulenţe semnificative, banca centrală a Statelor unite va majora dobânda de politică monetară în luna decembrie a acestui an.

Posibilă apreciere a dolarului american

Mixul de politici fiscale puternic expansioniste şi politici monetare mai puţin expansioniste se va traduce în posibila apreciere a dolarului american, ceea ce va limita anvergura potenţială a majorărilor de dobândă. Toate aceste evoluţii vor avea loc pe fondul unei posibile erodări pe termen lung a încrederii în cea mai importantă monedă de rezervă la nivel mondial.

Creşteri de randamente

În acest scenariu, randamentele obligaţiunilor de stat americane vor fi supuse unor presiuni ascendente. Ca şi în cazul politicii monetare, anvergura creşterilor potenţiale de randamente va fi limitată de aprecierea dolarului american.

Perspective contradictorii pentru acţiuni

Perspectivele privind evoluţia acţiunilor şi a mediului economic în alte ţări sunt contradictorii. Creşterea economică mai mare şi reducerea impozitelor şi taxelor va conduce la o creştere a gradului de incertitudine, mai multe majorări de dobânzi, aprecierea dolarului şi o politică comercială mai restrictivă.

Ramificaţii politice

Nu trebuie uitate nici posibilele ramificaţii politice globale. Mişcarea contestatară a câştigat teren la nivel global odată cu victoria lui Donald Trump. În acest context, alegerile care vor avea loc în curând în Italia, Olanda şi Germania au o importanţă deosebită.

Disclaimer

Acesta este un material publicitar. Toate datele (cu excepţia situaţiilor în care se indică în mod expres contrariul) sunt furnizate de ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH şi ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Toate comunicările oficiale sunt prezentate în limba germană şi în limba engleză.

Prospectele de emisiune ale OPCVM-urilor (cu toate modificările şi completările ulterioare) sunt publicate în cotidianul Amtsblatt zur Wiener Zeitung în conformitate cu reglementările stabilite în Legea privind fondurile de investiţii din Austria din 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Prospectele simplificate sunt întocmite de ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. şi publicate în cotidianul Amtsblatt zur Wiener Zeitung în conformitate cu reglementările stabilite în Legea privind fondurile de investiţii imobiliare din Austria din 2003, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţiile pentru investitori puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind administrarea fondurilor de investiţii alternative se referă la fondurile de investiţii alternative administrate de ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH şi ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. în baza prevederilor legii anterior menţionate, coroborat cu prevederile Legii privind fondurile de investiţii din Austria din 2011.

Prospectele de emisiune ale fondurilor, Informaţiile pentru investitori puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, prospectele simplificate precum şi Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor/DICI pot fi consultate în versiunea actuală la adresa www.erste-am.com sau www.ersteimmobilien.at sau pot fi obţinute gratuit de la sediul societăţii de administrare a investiţiilor sau al depozitarului. Data exactă a ultimei actualizări a prospectului sau prospectului simplificat, limbile în care este disponibil documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor, precum şi locaţiile suplimentare unde pot fi obţinute documentele necesare pot fi consultate la adresa www.erste-am.com sau www.ersteimmobilien.at.

Acest document oferă informaţii suplimentare pentru investitori şi are ca sursă datele aflate la dispoziţia angajaţilor responsabili pentru realizarea documentului în momentul întocmirii acestuia. Analizele şi concluziile noastre au caracter general şi nu iau în considerare obiectivele individuale ale investitorilor în ceea ce priveşte randamentele, aspectele fiscale şi apetitul la risc.

Performanţa anterioară a unui fond sau portofoliu de investiţii nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare.