Creşterea randamentelor titlurilor de stat la nivel global

Rezultatele alegerilor din SUA au determinat creşteri semnificative ale randamentelor titlurilor de stat la nivel global, ceea ce implică scăderea preţurilor acestor instrumente, sub influenţa aşteptărilor investitorilor ca noul preşedinte ales, Donald Trump, să propună măsuri de expansiune fiscală, precum de tăieri de taxe şi creşteri ale cheltuielilor guvernamentale. Acestea sunt menite să încurajeze creşterea economică, care va genera rate de dobândă mai mari în SUA.

În acest context, randamentele titlurilor de stat americane cu scadenţa la 10 ani au crescut cu 40 puncte de bază până la un nivel de 2.15%, iar titlurile de stat germane au atins un nivel de 0.3% (de la 0.15%), cu repercusiuni şi asupra pietelor emergente, cum este şi România.

Scăderi mai mici ale preţului titlurilor de stat româneşti

Totuşi, leul şi preţul titlurilor de stat româneşti înregistrează scăderi mai mici faţă de cele din regiune, datorită unei situaţii pozitive la nivel macroeconomic local. Din momentul confirmării rezultatului alegerilor în SUA, leul a menţinut un nivel stabil, în timp ce preţul titlurilor de stat româneşti denominate în lei au scăzut cu aproximativ 0.32%.

Preţul titlurilor de stat româneşti denominate în euro au avut un declin mai accentuat de 1.15%, în linie cu ratele de referinţă din zona euro.

Expunere marginală faţă de instrumente cu venit fix denominate în dolari
Fondurile de obligaţiuni şi piaţă monetară, administrate de Erste Asset Management nu au expunere faţă de titlurile de stat denominate în dolari şi au o expunere marginală faţă de obligaţiuni corporative denominate în dolari emise de companii din regiune şi entităţi supranaţionale.

Volatilitatea va continua
Ne aşteptăm ca în următoarea perioadă, volatilitatea pe obligaţiunile de stat să continue la un nivel ridicat, până la conturarea politicilor publice promovate de noua administraţie Trump şi la deciziile de politică monetară din SUA şi zona Euro din luna decembrie.

Strategie precaută a fondurilor de obligaţiuni şi piaţă monetară

Fondurile de obligaţiuni şi piaţă monetară administrate de Erste Asset Management au abordat o strategie mai precaută în ultima perioadă, păstrând investiţii preponderent într-un portofoliu de titluri de stat emise de Statul Român cu o durată medie mai scurtă. Strategia are în vedere şi un nivel ridicat de lichiditate în portofolii.