În prima jumătate a anului 2015 am păstrat expunerea pe acţiuni la un nivel relativ constant. Astfel la 30 iunie aveam o expunere pe acţiuni de 86,03% (comparativ cu 85.54% la 31 decembrie 2014), din care 7,03% reprezintă expunere pe pieţe externe.

La nivel de emitenţi, principalele modificări în portofoliu au fost:

  • am poziţionat portofoliul mai agresiv: am crescut expunerea pe bănci, Societăţile de Investiţii Financiare (SIF) precum şi pe Electrica, scăzând expunerea pe companiile de utilităţi (Transelectrica şi Transgaz);
  • am redus expunerea pe Fondul Proprietatea; 
  • am crescut expunerea pe pieţele externe astfel: am crescut expunerea pe Erste Bank, am investit în S IMMO (companie imobiliară listată la Vienna care are ca obiect de activitate dezvoltarea de proiecte imobiliare în Austria, Germania şi ţări din Europa Centrală şi de Sud Est), precum şi în Fondul de acţiuni XT Europe (fond de indice de acţiuni care urmăreşte evoluţia MSCI Europe Index).