Cum au evoluat în ultima perioadă pieţele de obligaţiuni ?

 

Deşi cu o mai mică amplitudine, cotaţiile obligaţiunilor Europene şi-au continuat evoluţia negativă începută în partea a doua a lunii aprilie. Obligaţiunile germane la 10 ani au pierdut 0,73% din valoare săptămana trecută (randamentul a crescut de la 0,55% în 8 mai la 0,62% în data de 15 mai).

Trebuie precizat că obligaţiunile germane funcţionează ca o referinţă pentru obligaţiunile europene, atât cele în EUR cât şi cele în RON. Astfel, o creştere a randamentului acestora duce la o creştere a randamentului pentru toate obligaţiunile europene.

Obligaţiunile în EUR ale României cu scadenţă 2024 au înregistrat o evoluţie similară: în ultima săptămana au pierdut 0,82% din valoare (randamentul a crescut de la 2,28% la 2,38%).

 

Impactul pe fondurile administrate de SAI Erste Asset Management

Fondul Erste Bond Flexible Romania EUR a fost influenţat negativ de toate aceste evoluţii, înregistrând de asemenea scăderi ale valorii în această perioadă. Totuşi, diversificarea plasamentelor fondului, împreună cu maturitatea mai scurtă a plasamentelor sale (Modified Duration ~ 4) a dus la o atenuare a volatilităţii înregistrate. Astfel, la data de 14 mai, fondul a înregistrat o scădere de 1,20% faţă de maximul atins în data de 9 aprilie.

Fondul Erste Bond Flexible RON a înregistrat de asemenea fluctuaţii ale valorii unităţii de fond, deşi semnificativ mai mici (-0,21% faţă de valoarea maximă). Stabilitatea mai mare se datorează în principal maturităţii mai scurte a plasamentelor (Modified Duration ~ 1,5).

Aspecte semnificative:

  • Valoarea reală a Produsului Intern Brut global în T1 s-a situat sub aşteptări. Estimările privind creşterea PIB la nivel global sunt de doar 1,5% faţă de trimestrul anterior. Între timp, indicatorii economici arată că în acest trimestru revenirea va fi destul de nesemnificativă.
  • Inflaţia globală se află la un nivel scăzut de 1,5%
  • Politica monetară a multor bănci centrale rămâne foarte relaxată (cu dobânzi de referinţă scăzute)
  • Banca Centrală Europeană şi Banca Japoniei vor continua să cumpere obligaţiuni.

Astfel, datele fundamentale nu justifică pe deplin aceste mişcări negative. Cea mai plauzibilă explicaţie este că activele financiare au devenit prea scumpe şi jucătorii în piaţă concentraţi în aceleaşi poziţii. Rezultatul este acela că tendinţa actuală de vânzare în exces se va diminua. Revenirea economiei din Zona Euro nu este suficient de puternică pentru a susţine randamente mai mari la obligaţiuni.

Urmărim îndeaproape evoluţiile din pieţele financiare şi ne păstrăm flexibilitatea portofoliilor pentru a ne poziţiona optim având în vedere orizontul investiţional recomandat pentru fondurile de obligaţiuni.