• Regiunea Europei Centrale şi de Est creşte cu procente mult peste Zona Euro (cu excepţia Rusiei)
  • Reducerile de dobânzi anticipate au un impact pozitiv asupra burselor din Europa de Est
  • Rusia este afectată de scăderea preţului petrolului şi de sancţiunile internaţionale
  • Pentru Erste Asset Management, pieţele din România şi din Turcia sunt în acest moment cele mai atractive
  • Investitorii s-ar putea reîntoarce treptat pe bursele din Europa Centrală şi de Est

Regiunea Europei Centrale şi de Est creşte cu procente mult peste Zona Euro (cu excepţia Rusiei)

Economia din Europa Centrală şi de Est va creşte cu aproximativ 2,5-3,5% în 2015 (cu excepţia Rusiei) (sursa: Bloomberg); astfel, rata de creştere va fi de cel puţin două ori mai mare decât cea din Zona Euro (aproximativ 1,3%; sursa: Camera Economică Federală a Austriei). Efectele negative datorate evoluţiei din Ucraina vor fi contracarate de efectele pozitive produse de preţul scăzut al petrolului şi gazelor. Revenirea economică va continua, prin convergenţă, restructurare şi privatizare. Datele recente publicate în Zona Euro arată că rata de creştere economică s-ar putea îmbunătăţi şi în ţările vecine din Europa de Est.

Reducerile de dobânzi anticipate au un impact pozitiv asupra burselor din Europa de Est

Nivelul scăzut al dobânzilor şi inflaţiei la nivel internaţional forţează o reducere a dobânzilor practicate de băncile centrale din Europa Centrală şi de Est. Estimările şi aşteptările referitoare la nivel dobânzilor de referinţă stabilite de băncile centrale sunt cele care vor determina evoluţia burselor din regiune în acest an, conform declaraţiilor lui Peter Szopo, expert în Europa de Est în cadrul Erste Asset Management. În ciuda mediului pe alocuri ostil, bursele din Europa Centrală şi de Est au crescut în medie cu 13% de la începutul anului (sursa: Indicele MSCI Emerging Europe, de la începutul anului până în prezent).

De mai bine de doi ani, pieţele bursiere din Europa Centrală şi de Est au doar o evoluţie laterală. Singura piaţă care s-a dezvoltat este România. Erste Asset Management se aşteaptă ca rezultatele venite de pe diverse pieţe sa fie foarte diferite. Volatilitatea burselor şi a pieţelor valutare va continua să rămână la un nivel ridicat. Indicatorul PER (preţ/profit) se apropie de valoarea 14x, nivel care depăşeşte media din ultimii ani şi se situează peste media raportată de pieţele emergente din alte regiuni ale globului. Evoluţia profitului diferă şi în funcţie de sectorul de activitate. În timp ce sectoare precum bunuri de larg consum, industrie şi telecom beneficiază de pe urma preţului scăzut al petrolului, este posibil ca băncile să înregistreze o scădere a profiturilor.

Rusia este afectată de scăderea preţului petrolului şi de sancţiunile internaţionale

În Rusia, lucrurile nu stau foarte bine pentru moment. Analiştii estimează o scădere a PIB-ului de aproximativ 4-5%. Factorii care influenţează negativ economia sunt în principal conflictul din Ucraina, reducerea la jumătate a preţului petrolului, inflaţia de două cifre şi reticenţa investitorilor. Cu toate acestea, recesiunea nu va mai atinge proporţiile din 2009. Evoluţia preţului pe acţiune este similară cu cea a preţului petrolului; indicatorul PER este în prezent la valoarea 6x. Pentru ca bursa să-şi revină este necesară majorarea preţului la petrol, atenuarea tensiunilor în relaţia cu Ucraina şi relaxarea sancţiunilor internaţionale.

Turcia este în continuare o piaţă atractivă

Turcia este în prezent într-o situaţie complet opusă celei din Rusia, în sensul că toţi factorii care influenţează negativ economia Rusiei au un efect pozitiv asupra economiei din Turcia. Scăderea preţului petrolului reprezintă un avantaj atât pentru companii cât şi pentru consumatori. Deficitul de cont curent s-a redus la 5,8% (faţă de sfârşitul anului 2014; sursa: Banca Centrală a Turciei), iar rata inflaţiei a scăzut la 8,4%. Băncile vor beneficia cel mai mult de pe urma reducerii dobânzilor de referinţă. În 2014, la Bursa din Istanbul, preţurile au crescut cu 3,5% (sursa: Indicele MSCI Turcia, 31 ianuarie). Conform administratorului de fonduri Amalia Ripfl, „Este foarte posibil ca băncile din Turcia să înregistreze rezultate bune şi în acest an.” Discuţiile referitoare la modificarea Constituţiei pot genera discordie în perioada imediat premergătoare alegerilor din luna iunie. Cu un nivel de 10,5x, Indicatorul PER se situează în media din ultimii cinci ani.

În căutarea randamentelor mari

În cadrul fondului ESPA STOCK EUROPE-EMERGING, Rusia deţine o pondere neutră. Implicată direct în administrarea fondurilor de investiţii din Europa Centrală şi de Est, Amalia Ripfl observă că: „De la începutul anului investitorii care au ocolit Rusia, au început să efectueze plasamente pe piaţă.”. Rusia este ce mai importantă ţară pentru acest fond.

Pentru Erste Asset Management, pieţele din România şi din Turcia sunt în acest moment cele mai atractive

Ponderile cele mai mari în fond aparţin României, care nu este inclusă în calculul randamentului de referinţă, şi Turcia. În T4 2014, România a înregistrat cea mai mare creştere economică, iar semnalele arată că listările la Bursă ale unor companii de stat vor continua, ceea ce va da un impuls economiei. Există cerere la nivel intern pentru fondurile private de pensii. Acestea oferă rate de creştere anuale de 30-40%. Aproximativ o cincime din activele acestor fonduri sunt reprezentate de acţiuni. Amalia Ripfl estimează că România va fi inclusă în Indicele MSCI Emerging Markets în 2016. Această evoluţie ar putea atrage şi mai mulţi investitori. Ponderea reprezentată de Polonia este foarte redusă în acest moment. Unul dintre motive este valoarea relativ ridicată a Indicatorului PER (14x), precum şi problemele cu care se confruntă sectorul bancar şi de utilităţi care implementează în prezent un program de restructurare foarte costisitor.

Investitorii s-ar putea reîntoarce treptat pe bursele din Europa Centrală şi de Est

În general, Peter Szopo şi Amalia Ripfl sunt optimişti în legătură cu reîntoarcerea investitorilor pe bursele din Europa Centrală şi de Est, după o perioadă de timp care durează deja de câţiva ani. „Este foarte posibil ca bursele din pieţele emergente şi din Europa Centrală şi de Est să redevină atractive pentru marii investitori,” după ce în ultimii ani, interesul a fost concentrat în zona pieţelor dezvoltate. Este de aşteptat ca acţiunile să devină mai atractive decât obligaţiunile. Diferenţialul de randament este mai mare ca niciodată.

Informaţii despre fondul de acţiuni ESPA STOCK EUROPE-EMERGING

Data lansării fondului: 1 octombrie 1990; Moneda fondului: EUR

Administrator de fond: Alexandre Dimitrov

Active în administrare: 63 milioane euro (în ianuarie 2015)

Comision de administrare: 1,8 % p.a.

Data începerii distribuirii: 1 septembrie

Titluri de participare:

Clasa A (cu distribuire de dividende) ISIN: AT0000858428

Clasa T (cu reinvestire) ISIN: AT0000812938

Avertisment conform Legii din 2011 privind fondurile de investiţii din Austria
Fondul ESPA STOCK EUROPE-EMERGING poate înregistra un nivel de volatilitate ridicat, datorită compoziţiei portofoliului; titlurile de participare pot înregistra fluctuaţii pozitive şi negative semnificative în intervale scurte de timp.
Fondul ESPA STOCK EUROPE-EMERGING poate investi semnificativ în depozite la termen sau la vedere, cu scadenţa maximă de 12 luni, conform prevederilor art. 72 din Legea privind fondurile de investiţii din Austria.
Fondul poate investi în mod semnificativ în instrumente derivate (inclusiv swap-uri şi alte instrumente derivate extra-bursiere) conform prevederilor art. 73 din Legea privind fondurile de investiţii din Austria.

Aspecte juridice:
Acesta este un material publicitar. Toate datele (cu excepţia situaţiilor în care se indică în mod expres contrariul) sunt furnizate de ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Toate comunicările oficiale sunt prezentate în limba germană şi în limba engleză. Prospectele fondurilor (şi toate modificările ulterioare) au fost publicate în Jurnalul oficial al publicaţiei Wiener Zeitung în conformitate cu prevederile stabilite în Legea privind fondurile de investiţii (InvFG 2011). Informaţiile pentru investitori solicitate conform prevederilor stabilite în Art. 21 din Legea privind administratorii de fonduri de investiţii alternative din Austria (AIFMG) sunt întocmite pentru toate fondurile de investiţii alternative administrate de ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. în baza prevederilor Legii anterior menţionate, coroborat cu prevederile Legii Legea privind fondurile de investiţii (InvFG 2011).

Prospectele de investiţii sunt disponibile gratuit împreună cu Documentele privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) la sediul Societăţii de Administrare a Investiţiilor, precum şi la sediul central al depozitarului, sau pot fi consultate pe site-ul web al Societăţii de Administrare a Investiţiilor, www.erste-am.com. Informaţiile privind data exactă a ultimei actualizări a prospectului, limbile în care este disponibil documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor, precum şi locaţiile unde pot fi obţinute documentele necesare pot fi consultate pe site-ul web al Societăţii de Administrare a Investiţiilor, www.erste-am.com.

Acest document oferă informaţii suplimentare pentru investitori şi are ca sursă datele aflate la dispoziţia angajaţilor responsabili pentru realizarea documentului în momentul întocmirii acestuia. Analizele şi concluziile noastre au caracter general şi nu iau în considerare obiectivele individuale ale investitorilor în ceea ce priveşte randamentele, aspectele fiscale şi apetitul la risc. Performanţa anterioară a unui fond nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare.