• ERSTE-SPARINVEST înregistrează o creştere substanţială (+14,6%), mult peste medie
  • Activele în administrare, în creştere semnificativă şi în Ţările din Europa Centrală şi de Est
  • Incapacitatea de plată a Greciei, „puţin probabilă”
  • Scăderea preţului la petrol, efect similar unei „reduceri globale a fiscalităţii”
  • Deviza investitorilor pentru 2015: „investiţii ambiţioase, dar precaute”

Anul 2014 s-a încheiat cu o creştere semnificativă a pieţei fondurilor de investiţii din Austria. Activele administrate au crescut cu 8,6% până la 157,8 miliarde euro, aşa cum demonstrează cifrele raportate de Banca Naţională a Austriei. Liderul de pieţă, ERSTE-SPARINVEST, o filială a Grupului format din Erste Bank şi banca de economii Sparkasse, a raportat o creştere de 14,6%, până la 30,8 miliarde euro. Cota de piaţă a ajuns la 19,5% (de la 18,5% la sfârşitul anului 2013).

Ţările din Europa Centrală şi de Est în care Erste Asset Management este prezentă în calitate de administrator de fonduri au raportat de asemenea creşteri semnificative în volumul activelor administrate. În Cehia, fondurile şi portofoliile individuale de investiţii administrate au crescut cu 14,5%, până la 7,1 miliarde euro, în timp ce în Ungaria, creşterea a fost de 17%, până la 3,4 miliarde euro. În România, creşterea a fost şi mai spectaculoasă – 38,5%, până la 1,8 miliarde euro, în timp ce Slovacia a crescut cu o treime, până la 1,2 miliarde euro.

Dl. Heinz Bednar, Directorul General Executiv ERSTE-SPARINVEST, pune această creştere remarcabilă pe seama dobânzilor mici şi a dorinţei investitorilor de a obţine randamente cât mai mari. În acest context, toţi jucătorii de piaţă au avut de câştigat. ERSTE-SPARINVEST a beneficiat şi de parteneriatul cu Erste Bank şi Sparkasse, iar inventivitatea în vânzări a avut şi ea un cuvânt de spus în rezultatele excelente din 2014.

Dl. Bednar a amintit şi de noua linie de produse de investiţie - YOU INVEST – un mix reprezentativ de fonduri de investiţii; investiţiile atrase se ridică deja la 600 milioane euro. „Având în vedere că 2014 a fost abia primul an de existenţă, YOU INVEST a depăşit clar toate aşteptările. Performanţa obligaţiunilor a fost surprinzătoare. Acţiunile au fost destul de volatile, şi au fluctuat în funcţie de schimbările de pe piaţă. Anul care tocmai a trecut nu a fost deloc uşor. Dar, fondurile diversificate au înregistrat performanţe neaşteptat de bune,” a subliniat Dl. Bednar. Dacă, aşa cum arată în prezent estimările, anul 2015 va fi tot un an greu, specialiştii noştri în investiţii ştiu deja cum să acţioneze, ceea ce este foarte important. „Administratorii noştri de fonduri au experienţa, pregătirea şi talentul necesar pentru a lua măsurile care se impun şi pentru a face schimbările necesare, atunci când este cazul.”

Statele Unite şi anumite pieţe emergente, performerii anului 2015, conform estimărilor

În ciuda problemelor de natură geopolitică, ERSTE-SPARINVEST se aşteaptă ca randamentele cele mai bune din 2015 să fie obţinute prin aplicarea unei strategii de investiţii agresive. Scăderea rapidă a preţului petrolului are efect similar unei „reduceri globale a fiscalităţii” şi susţine creşterea economică. Dl. Gerold Permoser, Director de Investiţii, argumentează că, dintre toate ţările industrializate, Statele Unite au reuşit să iasă cel mai bine din criza financiară. Politica economică pragmatică şi structurile economice flexibile au permis economiei americane o mai bună adaptare la noile circumstanţe decât a fost cazul în alte ţări. Deşi Zona Euro a înregistrat anumite progrese, drumul până la ieşirea din criză este încă lung. Economia din zonă nu a scăpat încă de pericol. Pe de altă parte, Dl. Permoser consideră că situaţia din Grecia este mai puţin tragică decât reiese din dezbaterile politice: „Probabilitatea intrării în incapacitate de plată a Greciei este scăzută.”

Pieţele emergente au dezamăgit în 2014. Din acest motiv, oportunităţile de investiţii din 2015 vor fi concentrate mai mult în ţările asiatice, de exemplu China şi Coreea. Deşi investiţiile în Rusia sunt în acest moment ieftine, riscurile sunt prea mari. În cazul în care preţul petrolului rămâne la un nivel scăzut, recesiunea va fi de „neevitat” în opinia ERSTE-SPARINVEST.

Fondurile diversificate reprezintă o alegere bună pentru investitorii care doresc să-şi asume riscuri calculate. Aceste fonduri oferă investiţii în diferite clase de active, pe pieţe interne şi internaţionale. Investitorii au apreciat în mod deosebit Fondul YOU INVEST balanced, un fond diversificat, cu pondere variabilă a investiţiilor în acţiuni. Acest produs de investiţii modern poate investi în acţiuni între 0 şi 30% din active, restul investiţiilor axându-se în mare parte pe obligaţiuni cu performanţe atractive.

„Proporţia de aur”, adică aproximativ 1,618%, este ponderea acţiunilor urmărită în portofoliul fondurilor diversificate. Acţiunile din Statele Unite şi din Asia sunt cele mai atractive. Din punct de vedere al sectoarelor de activitate, specialiştii preferă în continuare tehnologia (IT, biotehnologie), bunuri de consum şi bunuri industriale. Evoluţia dolarului american va continua să fie superioară evoluţiei monedei euro şi pe parcursul acestui an.

Erste Asset Management (EAM) GmbH (www.erste-am.com) coordonează şi răspunde de activitatea de administrare (fonduri de investiţii şi portofolii individuale de investiţii) din cadrul Erste Group Bank AG. Erste Asset Management (EAM) GmbH administrează active în valoare de aproximativ 54 miliarde euro (la 30 noiembrie 2014), în Austria, Germania, Croaţia, România, Slovacia, Cehia şi Ungaria. De la sfârşitul anului 2013, ERSTE-SPARINVEST este lider de piaţă în Austria, unde administrează în prezent active de aproximativ 30,8 miliarde euro (la 31 decembrie 2014).