Perspective favorabile pentru fonduri datorită dobânzilor scăzute
ERSTE-SPARINVEST mizează pe pieţe de acţiuni în creştere şi pe fonduri de obligaţiuni corporative şi de titluri din ţări emergente

După marea recesiune, în anul 2010 procesul de revenire la normal a avansat. Din perspectivă globală, pieţele de acţiuni au cunoscut creşteri ale valorii de două cifre. Investitorii au înregistrat câştiguri din cursuri şi pe pieţele de obligaţiuni şi de materii prime. Indicatorii macroeconomici indică pentru anul 2011 o creştere economică solidă. În ciuda politicii monetare expansive a băncilor centrale, pe pieţele dezvoltate riscurile inflaţioniste s-au menţinut la un nivel redus.