Găsiţi mai jos documentele şi informaţiile fondurilor deschise de investiţii administrate de Erste Asset Management

Cotatia zilnica

ERSTE MONEY MARKET RON

Info fonduri PDF (867 KB)
Info performanta fonduri PDF (173 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (407 KB)
Top 10 PDF (83 KB)

ERSTE BOND FLEXIBLE RON

Info fonduri PDF (881 KB)
Info performanta fonduri PDF (171 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (160 KB)
Top 10 PDF (84 KB)

ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR

Info fonduri PDF (879 KB)
Info performanta fonduri PDF (173 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (146 KB)
Top 10 PDF (83 KB)

ERSTE BALANCED RON

Info fonduri PDF (995 KB)
Info performanta fonduri PDF (174 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (134 KB)
Top 10 PDF (83 KB)

ERSTE EQUITY ROMANIA

Info fonduri PDF (853 KB)
Info performanta fonduri PDF (174 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (160 KB)
Top 10 PDF (84 KB)

YOU INVEST SOLID RON

Info fonduri PDF (865 KB)
Info performanta fonduri PDF (178 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (403 KB)
Top 10 PDF (84 KB)
Alocarea activelor PDF (100 KB)

YOU INVEST SOLID EUR

Info fonduri PDF (865 KB)
Info performanta fonduri PDF (179 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (403 KB)
Top 10 PDF (84 KB)
Alocarea activelor PDF (100 KB)

YOU INVEST BALANCED RON

Info fonduri PDF (864 KB)
Info performanta fonduri PDF (178 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (134 KB)
Top 10 PDF (79 KB)
Alocarea activelor PDF (100 KB)

YOU INVEST BALANCED EUR

Info fonduri PDF (862 KB)
Info performanta fonduri PDF (180 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (408 KB)
Top 10 PDF (78 KB)
Alocarea activelor PDF (100 KB)

YOU INVEST ACTIVE RON

Info fonduri PDF (727 KB)
Info performanta fonduri PDF (180 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (148 KB)
Top 10 PDF (78 KB)
Alocarea activelor PDF (100 KB)

YOU INVEST ACTIVE EUR

Info fonduri PDF (863 KB)
Info performanta fonduri PDF (180 KB)
Informaţii cheie destinate investitorilor PDF (406 KB)
Top 10 PDF (84 KB)
Alocarea activelor PDF (100 KB)

Disclaimer

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA.

FDI ERSTE MONEY MARKET RON, Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400079; FDI ERSTE BOND FLEXIBLE RON, Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039; FDI ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR / 400081; FDI ERSTE BALANCED RON, Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400002; FDI ERSTE EQUITY ROMANIA, Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400024; FDI YOU INVEST Solid RON, Autorizaţia ASF nr. A/21/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400087; FDI YOU INVEST Balanced RON, Autorizaţia ASF nr. A/23/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400089; FDI YOU INVEST Active RON, Decizia CNVM nr. 1870/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400042; FDI YOU INVEST Solid EUR, Autorizaţia ASF nr. A/22/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400088; FDI YOU INVEST Balanced EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 370/ 2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400082; FDI YOU INVEST Active EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 369/2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/ 400083.

SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028, Bld. Aviatorilor, nr. 92, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro

Depozitar: BCR SA