Integrarea riscurilor legate de durabilitate in procesul de luare a deciziilor in investitii pentru portofoliile administrate si distribuite de SAI Erste Asset Management S.A

Întrucât ne confruntăm din ce în ce mai mult cu consecințele catastrofale și imprevizibile ale schimbărilor climatice, cu epuizarea resurselor și cu alte aspecte referitoare la durabilitate, sunt necesare acțiuni urgente pentru a mobiliza capitalul nu numai prin politici publice, ci și prin sectorul serviciilor financiare. În acest sens, Regulamentul European 2019/2088 vizează să reducă asimetriile la nivel de informații publicate de participanții la piață și consultanții financiari, stabilind reguli de transparență privind furnizarea de informatii, integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activității lor.

Factorii de durabilitate (ESG) reprezintă caracteristici de mediu, sociale sau de guvernanță, care pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra performantei financiare sau solvabilitatii unei companii, institutii, stat sau individ.

 

Citește Declarațiile conform art. 3 si art.4 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.11.2019, privind informațiile privind durabilitatea:

Fonduri deschise de investiții

Portofolii individuale de investiții

Transparența integrării riscurilor legate de durabilitate

Factorii de durabilitate se refera la aspecte de mediu, sociale si cele legate de forta de munca, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea coruptiei si darii de mita.

Riscul legat de durabilitate inseamnă un eveniment sau o condiție care, in cazul in care se produce, poate cauza un efect negativ semnificativ asupra valorii investiției efectuate.

SAI ERSTE a identificat urmatoarele riscuri generale legate de durabilitate:

  • Riscurile de mediu asociate reducerii efectelor schimbărilor climatice, adaptării la schimbările climatice și tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, protejării biodiversității  și administrării resurselor, deșeurilor și altor poluanți.  
  • Riscurile sociale asociate condițiilor de muncă și de mediu și conformării la normele de muncă în vigoare, respectului pentru drepturile omului și normelor de siguranță a muncii.
  • Riscurile de guvernanță asociate măsurilor de evaluare a organelor de conducere a societății, măsurilor de combatere a mitei și corupției și conformării la legile și reglementările aplicabile.  

Evaluarea calitativa si/sau cantitativa a riscurilor legate de durabilitate necesita consultarea mai multor surse de informatii relevante, publicate de terti. Tinand cont de faptul ca raportarea factorilor de durabilitate nu a fost standardizata pana in prezent, realizarea unei evaluari in lipsa unor date concrete, determina rezultate lipsite de coerenta.

Informatiile referitoare la durabilitate accesibile SAI ERSTE la acest moment, sunt incomplete, inexacte si/sau neactualizate, Chiar si atunci cand aceste informaţii sunt identificate, nu exista nicio garantie privind corectitudinea evaluarii riscurilor privind durabilitatea, astfel incat aceasta sa poata constitui fundamentul unei decizii investittionale si/sau al identificarii unui impact negativ concret/potential asupra factorilor de durabilitate.

Avand în vedere considerentele de mai sus, politica de investiții a SAI ERSTE nu este compatibilă cu integrarea riscurilor legate de durabilitate in deciziile de investitii si in prezent societatea se afla in  imposibilitatea obiectiva de a tine cont de criteriile Uniunii Europene pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului si/sau de a lua in considerare efectele negative ale deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate. Cu toate acestea, societatea este ferm dedicată obiectivelor Regulamentului și ca parte a Grupului Erste Asset Management si depune eforturi permanente pentru a se conforma pe deplin acestuia.

In acest sens, un prim pas, pe langa monitorizarea activa a rapoartelor periodice privind sustenabilitatea, publicate de companiile in care SAI ERSTE investeste, il reprezinta aplicarea de criterii de excludere conform carora se elimină în mod specific din universul investitional, domenii relevante din punct de vedere social, economic și ecologic, cum ar fi: exploatarea cărbunelui, producerea și comercializarea armelor controversate, companiile care nu respectă standardele Organizației Internaționale a Muncii (ILO) sau inițiativa ONU „Global Compact”.  

In ceea ce priveste evaluarea prospectiva a impactului anticipat al riscurilor legate de durabilitate asupra portofoliului administrat, in baza datelor detinute in prezent, SAI ERSTE nu poate evalua concret efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului portofoliului. Pana la acest moment, aprecierea generala in baza datelor accesibile este in sensul in care pentru un  activ, un risc de durabilitate poate genera o pierdere in valoarea acestuia și prin urmare, un impact negativ asupra valorii activului net.

 

 

Politica de remunerare

În ceea ce privește includerea riscurilor legate de durabilitate în Politica de Remunerare implementată la nivelul SAI Erste, se acordă o atenție deosebită neîncurajării asumării excesive de riscuri legate de durabilitate și asigurării existenței unei legături între structura de remunerare și performanța ponderată la riscuri.