Integrarea riscurilor legate de durabilitate in procesul de luare a deciziilor in investitii pentru portofoliile administrate si distribuite de SAI Erste Asset Management S.A

Integrarea riscurilor legate de durabilitate in procesul de luare a deciziilor in investitii

 

Riscul de durabilitate se referă la un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță, a cărui/ cărei producere ar putea avea un efect advers real sau potențial asupra valorii unei investiții.

Pentru a stabili modul în care riscurile legate de durabilitate pot fi avute în vedere în procesul de luare a deciziilor de investiție, SAI Erste a identificat riscurile generale legate de durabilitate si anume:

§  Riscurile de mediu asociate reducerii efectelor schimbărilor climatice, adaptării la schimbările climatice și tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, protejării biodiversității și administrării resurselor, deșeurilor și altor poluanți.  

§  Riscurile sociale asociate condițiilor de muncă și de mediu și conformării la normele de muncă în vigoare, respectului pentru drepturile omului și normelor de siguranță a muncii.

§  Riscurile de guvernanță asociate măsurilor de evaluare a organelor de conducere a societății, măsurilor de combatere a mitei și corupției și conformării la legile și reglementările aplicabile.  

Pentru colectarea de date brute privind durabilitatea – date ulterior folosite pentru analizele proprii ale societății, SAI Erste poate sa faca apel la datele puse la dispoziție de furnizori externi. Datele folosite pot fi incomplete, inexacte sau temporar indisponibile. În plus, furnizorii de rating-uri de durabilitate țin cont de o serie de variabile și ponderi diferite, astfel încât aceeași investiție poate avea scoruri de durabilitate diferite.

Evaluarea prospectivă a impactului anticipat al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului portofoliilor individuale de investitii arată că, prin comparație cu alte produse financiare a căror selecție de active nu se bazează pe criterii de durabilitate și riscuri legate de durabilitate, portofoliile individuale de investitii pot manifesta tendințe de performanță diferite în anumite faze de evoluție a pieței de capital.

Cu toate acestea, SAI Erste este de părere că evaluarea riscurilor legate de durabilitate poate avea impact pozitiv asupra randamentului, având în vedere că ponderea mai scăzută sau zero a anumitor instrumente financiare în portofoliul de investiții poate cel puțin reduce, dacă nu evita complet rezultatele disproporționat de slabe datorate producerii riscului legat de durabilitate.