Prezentare de informații conform Art. 3 și 4 din Regulamentul (UE) 2019/2088, referitor la politicile de abordare a riscurilor legate de durabilitate și la principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate