NOTĂ DE INFORMARE – Segregarea activelor nelichide ale fondului deschis de investiții ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL la data de 24.11.2023

20 noiembrie 2023

Erste Asset Management GmbH

În cazul fondului deschis de investiții ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL, activele nelichide, netranzactionabile ale fondului, vor fi separate la data de 24.11.2023. Această parte a fondului, denumită „AWB ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Investmentfonds in Abwicklung” (fond de investiții în lichidare) va fi lichidată începând cu data de 24.11.2023. În scopul realizării segregării activelor rusești nelichide ale fondului menționat (cf. art. 65 din InvFG 2011 – Legea privind fondurile de investiții din Austria), activitatea de tranzacționare a titlurilor de participare ale fondului de investiții  ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL, va fi suspendată începând cu 20.11.2023. Pentru partea din fondul deschis de investiții ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL, ce conține activele lichide, activitatea de tranzaționare a titlurilor de participare va fi reluată începând cu data de 27.11.2023.

Deținătorii de titluri de participare ale fondului deschis de investiții ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL vor fi notificați direct cu privire la segregarea activelor conform art. 133 din InvFG 2011 (Legea fondurilor de investiții din Austria).

Mai multe detalii regăsiți la:
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194348

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194381

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL:
Urmează raportul de divizare:

ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – Investmentfonds in Abwicklung (fond de investiții în lichidare):

Raportul periodic trimestrial îl veți regăsi începând cu sfârșitul lunii ianuarie 2024

Raportul anual de lichidare îl veți regăsi începând cu sfârșitul lunii septembrie 2024