NOTĂ DE INFORMARE – Segregarea activelor nelichide ale fondului deschis de investiții ERSTE BOND DANUBIA la data de 23.11.2023

Erste Asset Management GmbH

Pentru fondul deschis de investiții ERSTE BOND DANUBIA, activele nelichide, netranzacționabile ale fondului, vor fi separate la data de 23.11.2023. Această parte a fondului, denumită „AWB ERSTE BOND DANUBIA – Investmentfonds in Abwicklung” (fond de investiții în lichidare) va fi lichidată la data de 23.11.2023. În scopul realizării segregării activelor rusești nelichide ale fondului menționat (cf. art. 65 din InvFG 2011 – Legea privind fondurile de investiții din Austria), activitatea de tranzacționare a titlurilor de participare ale fondului de investiții ERSTE BOND DANUBIA, va fi suspendată începând cu data de 20.11.2023. Pentru partea din fondul deschis de investiții  ERSTE BOND DANUBIA, ce conține activele lichide, activitatea de tranzaționare a titlurilor de participare va fi reluată începând cu 24.11.2023.

Deținătorii de titluri de participare ale fondului deschis de investiții ERSTE BOND DANUBIA vor fi notificați direct cu privire la segregarea activelor conform art. 133 din InvFG 2011 (Legea fondurilor de investiții din Austria).

Mai multe detalii regăsiți la:

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194326

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194326

ERSTE BOND DANUBIA:
Urmează raportul de divizare:

ABW ERSTE BOND DANUBIA – Investmentfonds in Abwicklung (fond de investiții în lichidare):

Raportul anual de lichidare îl veți regăsi începând cu sfârșitul lunii august 2024