NOTĂ DE INFORMARE – Suspendarea și, ulterior, reluarea operațiunilor de tranzacționare pentru fondul deschis de investiții ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

Erste Asset Management GmbH

Pentru realizarea segregării activelor nelichide rusești ale fondului deschis de investiții ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL (cf. Art. 65 InvFG 2011 – Legea privind fondurile de investiții din Austria) la data de 24 noiembrie 2023, operațiunile de tranzacționare cu titlurile de participare ale fondului ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL vor fi suspendate începând cu data de 20 noiembrie 2023. Activitatea de tranzacționare a titlurilor de participare va fi reluată la data de 27 noiembrie 2023. Prospectul de emisiune al fondului deschis de investiții ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL va fi modificat începând cu data de 20 noiembrie 2023.