Notă de informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții („FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, ERSTE MIX Prudent EURO, YOU INVEST Active EUR și ERSTE MIX Prudent RON, administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

SAI Erste, în calitate de administrator al FDI menționate mai sus, anunță următoarea completare intervenită în cadrul Prospectelor de emisiune ale FDI, astfel:

Activitatea de contabilitate aferentă FDI menționate mai sus este delegată către DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L., cu sediul social înregistrat în Municipiul București, Sector 1, Str. Calea Dorobanților nr. 189, etaj 1, ap. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2128/2020, Cod Unic de Înregistrare RO42265577.

Conform reglementărilor în vigoare, modificările intră în vigoare la data publicării prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menționate mai sus au dreptul să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial.

S.A.I. Erste Asset Management S.A.
Alina-Steluța Pică – Director Executiv
S.A.I. Erste Asset Management S.A., Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro

Prospectele de emisiune cu noile modificări, care vor intra în vigoare începând cu data de 28 iulie 2023, pot fi consultate aici: