Către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții („FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON și ERSTE Balanced RON administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

SAI Erste, în calitate de administrator al FDI menționate mai sus, anunță faptul că, în scopul aplicării principiului de evaluare prudențială și pentru a reflecta valoarea justă în situația de fapt a imposibilității tehnice de onorare a obligațiilor emitentului, obligațiunile corporative International Investment Bank (IIB) sunt evaluate la valoare 0 (zero) începând cu data de 25.07.2023. Acest lucru va fi reflectat în activele FDI menționate mai sus începând cu data de 25.07.2023.

Anexat la prezenta Notă de Informare investitorii regăsesc o descriere a motivelor care au determinat această modificare și a modului în care această modificare afectează interesele investitorilor FDI ERSTE Liquidity RON, ERSTE Bond Flexible RON și ERSTE Balanced RON. 

S.A.I. Erste Asset Management S.A.
Horia Braun Erdei – Președinte Directorat/ Director General
S.A.I. Erste Asset Management S.A., Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro