Notă de informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții („FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Liquidity EUR, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, ERSTE MIX Prudent EURO, YOU INVEST Active EUR și ERSTE MIX Prudent RON, administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)

SAI Erste, în calitate de administrator al FDI menționate mai sus, anunță completări intervenite în cadrul Prospectelor de Emisiune ale FDI, astfel:

1.  Eliminarea mențiunii dnei. Cristina Reichmann ca membru în Consiliul de Supraveghere, având în vedere încetarea contractului de mandat. Noul membru al Consiliului de Supraveghere va fi menționat după parcurgerea procesului de autorizare.

2. Numirea înlocuitorilor membrilor Directoratului, după cum urmează: Andrei Nedelcu, Director al Departamentului Investiții (înlocuitorul dlui. Horia Braun-Erdei – Director General), Daniela Telejman, Director al Departamentului Financiar și Operațiuni (înlocuitoarea dnei. Alina Steluța Pică – Director Executiv), Ioan Mihai Vlad Mureșian, Senior Sales Manager (înlocuitorul dlui. Mihnea Bărbulescu – Director Executiv).

Conform reglementărilor în vigoare, modificările intră în vigoare la data publicării prezentei Note de informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menționate mai sus au dreptul să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial.

S.A.I. Erste Asset Management S.A.
Alina-Steluța Pică – Director Executiv
S.A.I. Erste Asset Management S.A., Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.rowww.erste-am.ro

Prospectele de emisiune cu noile modificări, care vor intra în vigoare începând cu data de 16 iunie 2023, pot fi consultate aici: